Verifikacija dodatnih aktivnosti

Poštovani roditelji,

Molimo vas da danas u toku dana sve promene paketa usluga, kao i polazak deteta na dodatne aktivnosti, verifikujete popunjavanjem i potpisivanjem izjave.

Popunjavanje izjave nam je važno radi ispravne izrade oktobarskih računa.

Račun za mesec oktobar će biti na vašem znakiću 5.10.2015.

Hvala na saradnji. Prijatan dan!