BUBAMARE

Program nege i vaspitno obrazovnog rada dece od 10 – 18 meseci.

Ovaj program obuhvata grupu BUBAMARA koja broji petoro upisane dece. Osnovni program za grupu BUBAMARA ostvaruje se kroz planiranje aktivnosti koje podstiču sledeće aspekte dečijeg razvoja:

  • Fizički razvoj
  • Socijalno emocionalni razvoj
  • Intelektualni razvoj
  • Jezički razvoj
  • Muzički razvoj
  • Razvoj čulne osetljivosti i opažanja
  • Grafičko-likovni razvoj