» Dete je svoj vlastiti graditelj «
(M.Montessori)

ppp-800x600
glavna-letpri-HK2
pcelegl-HK2
mede-glavna-HK2
predglavna-HK2

Program Predškolske ustanove “HAPPY KIDS” verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U okviru programa usaglašene su savremene društvene tendencije sa potrebama roditelja i modernog društva. Naša ustanova nastoji da pruži što adekvatniju brigu i negu deci, što predstavlja odličnu osnovu za socio-emocionalni i intelektualni razvoj.

Program obuhvata:

  • Zdravstveno preventivni rad i negu dece jaslenog uzrasta
  • Edukaciju i rad sa decom vrtićkog uzrasta
  • Pripremni predškolski program, koji olakšava detetu polazak u školu, ali predstavlja i osnovu za dalji život u društvu 21. veka.

Program vrtića HAPPY KIDS je podeljen po mesečnim temama i nedeljnim celinama. Svakog dana postoji mešavina fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu. Program se obrađuje po centrima interesovanja za svaku uzrastnu grupu.

Naš obrazovni program se zasniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni razvoj svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu. Dete postiže umni, telesni i duševni razvoj brzinom koja njemu najviše odgovara, a vaspitač je tu kao koordinator i podstrekač. U zavisnosti od potreba i afiniteta svakog pojedinačnog deteta, individualni rad u pojedinim centrima interesovanja je više ili manje intenzivan.

U okviru naše ustanove orgranizuje se i pripremni predškolski program koji se ostvaruje u skladu sa „Opštim osnovama predškolskog programa”. Kroz realizaciju pripremnog predškolskog programa nastavljamo da dajemo doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocionalne, intelektualne zrelosti i motivacije za učenje kod dece.

U dečjem vrtiću HAPPY KIDS se posebna pažnja pridaje talentovanoj deci, te stoga postoje usluge namenjene darovitoj deci i deci sa razvojnim problemima. Obdarena deca se dodatno stimulišu, odnosno obezbeđuju im se aktivnosti i sadržaji, koji će im omogućiti maksimalan razvoj prirodnih potencijala.

Veliku pažnju posvećujemo korektivnom radu sa decom sa posebnim potrebama i postepenom integrisanju ove dece u grupu.

Mi smo predškolska ustanova jednakih prava i šansi za svu decu bez obzira na jezik kojim govore, njihovu boju kože ili psiho-fizičke osobine. Razvoj i napredovanje svakog deteta se pojedinačno prati, beleži i periodično predaje roditeljima zajedno sa zbirkama dečijih crteža. Na kraju svakog meseca roditelji dobijaju izveštaj o pređenim programskim celinama u okviru osnovnog programa za koji se dete opredelilo.

Programi za mlađi uzrast (BUBAMARE, LEPTIRIĆI 1-3 godine), stariji uzrast (PČELICE, MEDE 3-6 godina) i najstariji uzrast (PREDŠKOLCI 6-7 godina) se međusobno nadograđuju.

Rad je u malim grupama, a posebna pažnja se posvećuje usvajanju engleskog jezika, kao prvog stranog jezika. Pored vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta, usluga Predškolske ustanove “HAPPY KIDS” uključuje zdravu i kvalitetnu ishranu, preventivno-zdravstvenu zaštitu, savetodavni rad sa roditeljima, odlazak dece na letovanja i zimovanja, redovan odlazak dece na izlete, posete obrazovnim i kulturnim institucijama, individualno čuvanje dece u vrtiću, vikendom ili noću, kao i višednevni boravak dece u vrtiću bez prekida.

Kroz opisani način rada naše ustanove želja nam je da odgovorimo savremenim potrebama roditelja, a sve u cilju srećnog odrastanja dece u zdravoj i stimulativnoj sredini. Pozivamo Vas da zajedno doprinesemo kvalitetnom odrastanju Vaših mališana.