Zaposleni u “HAPPY KIDS”-u
“Zajedno sa decom rasti, videćeš, nije bezveze! I znaj, zavoleće te i klinci i klinceze!”

U Predškolskoj ustanovi “HAPPY KIDS” sa decom radi tim visokoobrazovanih, mladih i motivisanih vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika, koji svi zajedno čine jedan od najvećih kvaliteta ove ustanove.

Svi zaposleni su pažljivo odabrani na osnovu svojih psiho-fizičkih, kvalifikacionih i iskustvenih sposobnosti. Putem obaveznih seminara, ali i putem pojedinačnog individualnog usavršavanja, oni prate trendove i novine u pogledu predškolskog obrazovanja. Kadrovsku strukturu upotpunjuju profesori razredne nastave, profesori engleskog jezika, specijalni edukatori (logopedi) i fizioterapeuti. Rad svih vaspitača i saradnika koordiniran je od strane dečijih pedagoga, psihologa i defektologa.

Dodatne aktivnosti vode renomirani stručnjaci iz oblasti kojom se bave. Deca su pod redovnim lekarskim nadzorom našeg pedijatra, stomatologa i fizijatra. Psiholog i dečiji pedagog ostvaruju aktivnu saradnju sa porodicom i zaposlenima.

U svom radu sa decom, vaspitači su posebno posvećeni individualnom metodskom, vaspitnom i obrazovnom pristupu svakom detetu. Veoma smo posvećeni inkluzivnom metodu rada sa talentovanom decom i decom sa razvojnim problemima Mi smo vrtić jednakih prava i šansi za svu decu, bez obzira na jezik kojim govore, njihovu boju kože ili psiho-fizičke osobine. Razvoj i napredovanje svakog deteta se objektivno prati, beleži i na kraju svake školske godine predaje roditeljima zajedno sa zbirkama dečjih crteža.

DECA NAS VOLE JER:

  • Volimo i mi njih
  • Vodimo brigu o njima
  • Uvažavamo njihove želje i potrebe
  • Razumemo ih i delimo njihova osećanja
  • Ne kažnjavamo ih
  • Družimo se sa njima
  • Vodimo ih na izlete, zimovanja i letovanja
  • Učimo ih
  • Mnogo sa njima razgovaramo
  • Zabavljamo ih na duhovit i kreativan način