MEDE

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od pet godina do uključivanja u program pripreme za školu

Ovim programom obuhvaćene su grupe MEDA. (4,5 – 5,5 GODINA). U radu sa decom od tri godine do polaska u školu ustanova se koristi modelom A. U skladu sa ovim modelom, težnja je usmerena na ostvarivanje osnovnih načela, definisanih ovim modelom.?

Planiranje se vrši tematski u okviru centara interesovanja, koji su prilagođeni organizaciji rada po školicama.

KREATIVNA ŠKOLICA

a) Školica likovnih aktivnosti

Školica likovnih aktivnosti obuhvata razne tehnike likovnog izražavanja, kao i istraživački rad sa različitim materijalima (glina, plastelin, testo …) Kroz podsticajni rad u ovoj školici, dete se uči da izrazi svoje misli i svoje viđenje spoljašnjeg sveta, ali i da razvija estetski osećaj za lepo. U dramskoj školici mi učimo da glumimo, da plešemo, da dramatizujemo već obrađene priče, ili smišljamo nove.

b) Dramska školica

Često, mi gledamo razne predstave jer nam u posetu dolaze dečija pozorištanca sa svojim programom. Kroz dramsku giru deca se oslobađaju napetosti i ispoljavaju svoju spontanost. Cilj kreativne školice je razvijanje mašte, kreativnosti, perceptivnih sposobnosti, koncentracije, inteligencije, sticanje samopouzdanja, osećaja za timski, ali i individualni rad.

MUZIČKA ŠKOLICA

Muzika je sastavni deo naše svakodnevnice. Svakodnevno slušamo pažljivo odabrane muzičke sadržaje, pevamo dečije pesmice, sviramo na dečijim instrumentima, plešemo i izvodimo razne jednostavne koreografije. Osnovni cilj ovog programa je razvijanje glasovnih sposobnosti deteta, muzičkog ukusa i kulture.

MATEMATIČKA ŠKOLICA

Matematička školica se odvija pretežno kroz igru. Mi se učimo logičkom razmišljanju i zaključivanju; merimo težinu, visinu, zapreminu, radimo sa brojevima, oblicima, datumima …

BIOLOŠKA ŠKOLICA

Biološka školica se pretežno odvija u prirodi uz mnogo kreativnosti i maštovitosti vaspitača. Mi uzgajamo cveće, volimo kućne ljubimce, pravimo insektarijume i herbarijume, izvodimo eksperimente sa vodom, vazduhom, biljkama… Cilj ove školice je razvijanje ljubavi prema životinjskom i biljnom svetu koji nas okružuje, kao i sticanje samopouzdanja u odnosu na okolni živi svet.

GEOGRAFSKO-ISTORIJSKA ŠKOLICA

Program geografske školice predviđa upoznavanje dece sa svojom, kao i mnogim drugim različitim zemljama, kulturama i običajima. Mi pratimo godišnja doba i vremenske promene, bavimo se jednostavnijim istraživačkim i eksperimentalnim radom. Cilj ovog programa je razvijanje tolerancije i spoznavanje različitosti među ljudima.

ŠKOLICA LEPOG GOVORA I PONAŠANJA

Školica lepog govora i ponašanja je sastavni deo samog našeg boravka u HAPPY KIDS-u. Posebnu pažnju posvećujemo bogaćenju rečnika maternjeg jezika, razvijanju mašte i komunikativnih sposobnosti kod dece. Kroz čitanje raznih sadržaja, igre rečima, učenje stihova, diskusije, mi se pripremamo za prva slova, čitanje i pisanje, što takođe uspešno savlađujemo u predškolskom programu.

SPORTSKA ŠKOLICA

Sastavni deo svakodnevnog programa su sportske aktivnosti u trajanju od 20 do 30 minuta. Sportske aktivnosti se odvijaju u našoj igraonici, u dvorištu u sklopu vrtića ili na dečijem igralištu preko puta vrtića. Sportska školica se ostvaruje kroz elementarne preventivne vežbe, ritmičko-muzičke aktivnosti, sportske igre, igre za orijentaciju u prostoru.

Osnovni ciljevi sporske školice su postizanje biomotoričkih sposobnosti, razvoj takmičarskog duha, razvijanje pozitivne slike o sebi, samopoštovanja i vrednovanja, stvaranje navike kod deteta da se bavi fizičkom aktivnošću, razvijanje ljubavi prema sportu.

ŠKOLICA KOMPJUTERA

Pošto kompjuterska tehnologija i internet dominiraju našim životima u 21. veku, mi smatramo da je za decu važno da rad na komjuteru prihvate kao deo svakodnevnog života. Školica kompjutera se odvija kroz pažljivo odabrane programe, koji uzrastno odgovaraju deci od 3-7 godina. Osnovni cilj ove školice je upoznavanje sa osnovama upotrebe kompjutera, bogaćenje rečnika kako maternjeg, tako i engleskog jezika, usvajanje znanja putem interneta.

ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA

Obuhvata svakodnevni engleski jezik, po Oksfordskom programu rada za decu od 2-7 godina. Rad je grupni i individualni, a odvija se kroz pesmu, igru, stih, dramsku aktivnost, rad po centrima interesovanja ili u prirodi. Koriste se raznovrsni didaktički materijali, igračke, audio i video materijal.

Osnovni cilj ovog programa je prihvatanje stranog jezika i razvijanje ljubavi prema stranom jeziku, usvajanje osnovnih pojmova engleskog jezika, prihvatanje različitosti u kulturnom i običajnom smislu, putem jednog zabavnog i nenametljivog metoda rada.