PREDŠKOLCI

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je namenjen najstarijoj grupi dece – PREDŠKOLCIMA (uzrast od pet i po do sedam godina). Ovaj program se postepeno uvodi već u grupi meda, tj. od pete godine deteta, pod stručnim nadzorom profesora razredne nastave (učitelja).

Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa „Osnovama programa“ i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece:

  • Fizička zrelost podrazumeva određeni nivo telesne razvijenosti i zdravlja
  • Socijalna zrelost predstavlja mogućnost sticanja specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza
  • Emocionalna zrelost se odnosi na razvijanje samostalnosti, poverenja i samopouzdanja i postizanja emocionalne stabilnosti
  • Intelektualna gotovost se odnosi se na određeni nivo razvijenosti opažanja, mišljenja, govora, pažnje, pamćenja i mašte kao osnove za proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i informacija.
  • Motivaciona zrelost predstavlja formiranu unutrašnju potrebu za saznavanjem, zainteresovanost za učenje i pozitivan odnos prema polasku u školu.

Zrelost deteta za polazak školu postiže se ostvarenjem sledećih zadataka :

  • Podsticanjem osamostaljivanja
  • Pružanjem podrške fizičkom razvoju
  • Jačanjem socio-emocionalne kompetencije
  • Pružanjem podrške saznajnom razvoju
  • Negovanjem radoznalosti

U skladu sa modelom A, koji predstavlja otvoreni sistem vaspitanja, vaspitač razvija pripremni predškolski program na nivou svoje vaspitne grupe, a u skladu sa načelima, polazištima o detetu, učenju, igri, sopstvenoj ulozi i „Osnovama programa“. Vaspitač ove uzrastne grupe prati ciklus: posmatranja – planiranje – delovanje – evaluacija.

Predškolci “HAPPY KIDS”-a odlično edukativno pripremljeni kreću u školu. Oni lako prihvataju školske obaveze i brzo se uklapaju u novu sredinu. Dobro obrazovani, lepo vaspitani i disciplinovani, naši đaci prvaci brzo postaju omiljeni među drugarima, ali i osobljem škola u koje se upisuju. Oni lako savladavaju gradivo prvog razreda, postaju odlični đaci i pokazuju ogromno interesovanje za vanškolske aktivnosti.

Srećan početak prvaci!
Budite vredni đaci,
U klupi veliki borci
– hrabro u život osnovci!