LEPTIRIĆI

Program nege i vaspitno obrazovnog rada dece od 18 – meseci do 3 godine.

Ovaj program obuhvata grupe MLAĐIH LEPTIRIĆA (18 – 24 meseci) I STARIJIH LEPTIRIĆA (2-2,5 GODINE) koje broje po desetoro upisane dece. Osnovni program za mlađi i stariji jasleni uzrast podrazumeva:

– Motoričke aktivnosti, koje čine osnovu sportske školice

Cilj SPORTSKE ŠKOLICE je razvoj sitne i krupne motorike kod dece mlađeg i starijeg jaslenog uzrasta. U okviru ove školice, deca se osposobljavaju za razne oblike kretanja, hodanja i trčanja, radi se na razvijanju ravnoteže deteta u statičkim i dinamičkim položajima tela; razvija se sposobnost rukovanja različitim predmetima, prenošenje istih, kotrljanje, bacanje i hvatanje …

– Senzorno-perceptivne aktivnosti, koje se obrađuju u okviru školice i u svetu koji nas okružuje

Cilj ŠKOLICE-MI U SVETU KOJI NAS OKRUŽUJE je razvijanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje, samostalno rešavanje problema koje svakodnevnica nameće, razvijanje pojma o sebi u spoljašnjem svetu, sticanje novih, detetu dragocenih, saznanja vezanih za prirodne procese i promene.

– Intelektualne aktivnosti, koje se obrađuju u okviru intelektualne školice

Cilj INTELEKTUALNE ŠKOLICE jeste upoznavanje sa najosnovnijim matematičkim pojmovima i odnosima, upoznavanje sa prirodnim promenama i pojavama koje nas svakodnevno okružuju, podsticanje istraživačkih aktivnosti. U okviru ove školice posebna pažnja usmerna je na praćenje individualnih interesovanja, sposobnosti i potreba dece kao polazišta za građenje programa i dalji rad sa decom.

– Jezičke aktivnosti koje su sastavni deo školice lepog govora i ponašanja

Cilj ŠKOLICE LEPOG GOVORA I PONAŠANJA je razvijanje i pravilna upotreba govora kao sredstva sporazumevanja, bogaćenje dečijeg rečnika, osposobljavanje dece da razumeju čiste govorne izraze, bez oslanjanja na neverbalne elemente, podsticanje dece da usvajaju značenje reči i da formiraju prva sopstvena moralna osećanja i stavove.

– Muzičko-ritmičke aktivnosti se obrađuju u okviru muzičke školice

Cilj MUZIČKE ŠKOLICE je stvaranje prijatne i tople atmosfere, podsticanje interesovanja za manipulisanje jednostavnim muzičkim instrumetnima, bogaćenje muzičkih utisaka, razvijanje sluha i osećaja za ritam, razvijanje koordinacije pokreta uz muziku…

– Grafičko-likovne aktivnosti, koje čine sadržaj kreativne školice

Cilj KREATIVNE ŠKOLICE je podsticanje razvoja fine motorike ruku, upoznavanje dece sa raznovrsnim likovnim materijalima i upotrebom istih, podsticanje na istraživanje i korišćenje novih likovnih sredstava i materijala, podsticanje razvoja koordinacije oko – ruka, bogaćenje senzorno-perceptivnih iskustava, razvijanje i ostvarivanje vedrog raspoloženja kod dece u zajedničkim igrama.