KAKO UPOTREBITI UPITNIK – VODIČ ZA IZBOR VRTIĆA PO MERI PORODICE?


Poštovani roditelji,

Cilj ovog upitnika je da Vi na najkvalitetniji, najbrži i najlakši način odaberete najbolje okruženje za boravak, odrastanje, vaspitavanje i edukaciju svog deteta.

Vodič za izbor pravog vrtića za Vaše dete koji je pred Vama iskoristite da vrednujete našu predškolsku ustanovu, ali i sve druge ustanove koje odlučite da posetite. Ukupan broj odgovora koji zadovoljavaju Vaša očekivanja predstavljaju dobar argument za donošenje konačne odluke.

Nakon čitanja upitnika obeležite standarde kvaliteta koji su bitni za Vašu porodicu i krenite u obilazak raznih predškolskih ustanova! Tokom obilaska nikada ne smete zaboraviti:

VI LJUDIMA U VRTIĆU POVERAVATE NAJVEĆE BOGATSTVO KOJE IMATE – SVOJE DETE!

ОRGANIZACIJA RADA I PROSTORA


 • Da li Vam je tokom obilaska vrtića dozvoljeno da obiđete prostorije za boravak dece i da boravite u njima? Sagledajte svoja osećanja,
  utiske, impresije prostorom! Da li ste sigurni da želite da Vaše dete boravi u tom prostoru?
 • Da li je enterijer vrtića prilagođen i stimulativan za dečji razvoj?
 • Da li Vam je jasno predstavljeno na koji način uređenost prostora doprinosi bogaćenju dečjeg iskustva?
 • Da li deca u toku dana menjaju prostor u kom borave ili su celog dana u istoj prostoriji?
 • Da li je prostor strukturisan po tematskim centrima interesovanja koji su zvučno i vizuelno odvojeni?
 • Da li ste tokom posete predškolskoj ustanovi upoznati sa dnevnim rasporedom aktivnosti grupa?
 • Da li postoji kvalitetan vaspitno-obrazovni program koji se primenjuje u radu sa decom?
 • Da li Vam je jasno prezentovan edukativni plan i program i njegovi ciljevi?
 • Da li vrtić ima senzorni centar ili centar za opuštanje dece?
 • Da li pedagog i psiholog svakodnevno prate rad dece i vaspitača?

DEČJE ISKUSTVO


 • Da li su dnevne, nedeljne i mesečne dečje aktivnosti isplanirane?
 • Da li zaposleni u vrtiću podstiču osamostaljivanje dece i razvoj praktičnih životnih veština?
 • Na koji način vaspitači rešavaju nesuglasice među decom i koji model disciplinovanja dece se primenjuje u vrtiću?
 • Da li su u redovan vaspitno-obrazovni rad pored vaspitača uključeni i saradnici za različite oblasti (sportski trener, profesor muzičkog, predavač stranog jezika, logoped…)?
 • Da li deca u okviru redovnog programa vrtića uče strane jezike?
 • Da li se časovi stranih jezika za decu različitih uzrasta održavaju svakog dana ili ređe?
 • Da li su aktivnosti dece u dvorištu ili parku organizovane?
 • Da li se u vrtiću neguje kultura učešća na konkursima i takmičenjima?
 • Da li vrtić omogućava deci različitih uzrasta učestvovanje na manifestacijama, priredbama i drugim javnim nastupima?
 • Da li postoji ponuda dodatnih programa (logoped, fizioterapeut, pedijatar, balet, ples, gimnastika, tekvondo, aikido, plivanje itd.) koja odgovara potrebama i interesovanjima Vašeg deteta i Vaše porodice?
 • Da li se i koliko često organizuju izleti za decu i boravak van vrtića?
 • Da li se organizuju zimovanja, letovanja i druga višednevna putovanja?
 • Da li se organizuju tematska kolektivna noćenja dece u vrtiću?

OPREMLJENOST VRTIĆA


 • Da li opremljenost prostora odgovara potrebama i interesovanjima Vašeg deteta?
 • Da li postoji mnoštvo različitih igračaka, sredstava i materijala za rad?
 • Da li su veličina i visina nameštaja i enterijerskih elemenata odgovarajući za decu?
 • Da li su centri interesovanja adekvatno obeleženi i opremljeni u skladu sa namenom?
 • Da li vrtić ima lavirint igraonicu za fizičku aktivnost dece?
 • Da li u vrtiću postoji biblioteka sa dečjom i stručnom literaturom?
 • Da li su deci dostupna savremena sredstva za rad (kompjuteri, interaktivne table, pametne mape i sl.)?
 • Da li postoji oprema u dvorištu koja je čvrsta, bezbedna i u ispravnom stanju?
 • Da li u vrtiću postoji prva pomoć i priručna apoteka?
 • Da li vrtić poseduje centralnu kuhinju u kojoj se priprema hrana za decu ili se snabdeva od keteringa?

ZAPOSLENI U VRTIĆU


 • Da li su zaposleni nasmejani i pozitivni u interakciji sa roditeljima i decom?
 • Da li su zaposleni uredni i poslovno obučeni?
 • Da li zaposleni neguju dobre odnose sa decom, njihovim roditeljima i međusobno?
 • Da li zaposleni imaju diplome o odgovarajućem nivou stečenog obrazovanja za rad u predškolskoj ustanovi?
 • Da li vrtić ulaže u profesionalni razvoj i usavršavanje zaposlenih?
 • Da li Ustanova ima ugledna priznanja za svoj rad?

SARADNJA SA RODITELJIMA


 • Da li ste dobili informativnu dokumentaciju prilikom obilaska vrtića?
 • Da li je osoba koja Vam je predstavila vrtić ljubazna, predustretljiva i spremna da odgovori na sva Vaša pitanja?
 • Da li je prezentacija vrtića jasna, informativna i obuhvatna?
 • Da li roditelji mogu da budu prisutni tokom adaptacije deteta?
 • Da li vrtić pruža edukativnu i stručnu podršku roditeljima i na koji način?
 • Da li postoji dnevna komunikacija zaposlenih i roditelja o boravku deteta u vrtiću?
 • Da li postoji zaposleni koji Vam je na raspolaganju za razmenu informacija tokom čitavog dana?
 • Da li postoji fleksibilnost prilikom zakazivanja termina otvorenih vrata?
 • Da li Vam je jasno predstavljen način informisanja roditelja o novinama u radu i planiranim aktivnostima sa decom?
 • Da li Vam vrtić pruža mogućnost da putem video-nadzora pratite aktivnosti deteta?
 • Da li su dečji radovi izloženi i dostupni roditeljima?
 • Da li Vam je jasno predstavljeno šta uključuje cena boravka deteta u vrtiću?
 • Da li ostvarujete popust za upis mlađeg deteta/mlađe dece?
 • Da li ostvarujete popust za izostajanje deteta iz vrtića tokom meseca?
 • Da li vrtić na zahtev roditelja nudi boravak deteta u vrtiću van radnog vremena, boravak vikendom i neradnim danima?
 • Da li vrtić nudi uslugu prevoza dece na relaciji kuća – vrtić – kuća?
 • Da li vrtić izlazi u susret specifičnim potrebama porodice u pogledu spavanja i ishrane deteta?
 • Da li ponuda osnovnih i dodatnih usluga vrtića odgovara potrebama Vaše porodice?

ZDRAVLJE, HIGIJENA I BEZBEDNOST


 • Da li vrtić poseduje interfon, videofon i kontrolu ulaska dece i drugih lica?
 • Da li su u prostoru utičnice zaštićene?
 • Da li vrtić poseduje jasno obeležene puteve evakuacije?
 • Da li su terase, ukoliko postoje, obezbeđene sigurnosnom mrežom?
 • Da li su deca vizuelno obeležena prilikom izlaska iz vrtića?
 • Da li su deca osigurana tokom boravka u vrtiću?
 • Da li deca svakodnevno borave na svežem vazduhu?
 • Da li program podstiče fizičku igru i aktivnost sa ciljem održavanja telesnog zdravlja dece?
 • Da li vrtić u saradnji sa pedijatrijskom ordinacijom redovno organizuje zdravstvene preglede dece?
 • Da li vrtić organizuje dodatne preventivne preglede dece (stomatologa, fizijatra i sl.)?
 • Da li u vrtiću postoji medicinska sestra na preventivi koja svakodnevno obavlja zdravstveni nadzor?
 • Da li je u vrtiću zaposlen nutricionista koji planira i organizuje kvalitetnu ishranu dece?
 • Da li je jelovnik istaknut i dostupan svakoj porodici?
 • Da li je vrtić uredan i čist?
 • Da li u vrtiću postoji svakodnevni interni sanitarni nadzor?

 

SREĆNO!