ŠKOLICA PEVANjA „HAPPY HORIĆ“

U psihofizičkom razvoju dece, muzika ima neprocenjiv značaj. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. Program HAPPY HORIĆ podrazumeva učenje pesama, razvijanje ritma, sluha, učenje žanrova i nota. Jedan od ciljeva je i razvijanje smisla za improvizaciju i sposobnost aktivnog slušanja muzičkog sadržaja. Zadatak ovog programa je razvijanje sluha i glasovnog opsega, razvijanje muzičke memorije, kao i bogaćenje muzičkog fonda.
Časovi se održavaju 2 puta nedeljno, u trajanju od 45 minuta.

Cena ove usluge je 25 bodova.