RAZVIGOR

Program se realizuje kroz muzičko-logopedske vežbe i pesme za govorni aparat. Koriste se brojni melodijski modeli kroz koje se uvežbavaju sve kombinacije samoglasnika i suglasnika i na kraju pevaju pesme koje su prilagođene uzrastu sa posebnim naglaskom na slova koja treba da se usvoje. Veoma se podstiče i razvoj motorike, razvija se govor, sluh, osećaj za ritam. Širok spektar različitih dinamičnih i interaktivnih aktivnosti koriste se u funkciji razvoja govora.

U vokalnim vežbicama i pesmama, poseban fokus je na glasu koji dete treba da savlada. Pored uvežbavanja samoglasnika i lakših suglasnika, najveća pažnja posvećuje se glasovima koja su deci najkomplikovanija za izgovor poput r, l, lj, đ, c, ć, č, š, ž, dž, z, s i h

Individualni časovi od 30 minuta realizovaće se za uzrast dece od 1 do 7 godina, u saradnji sa logopedom.

Cena jednog časa je 25 bodova.