PSIHOLOŠKO RASTILIŠTE

Danas, u 21. veku, moderni uslovi i tempo života čine da je uloga roditelja kompleksnija nego ikada. Nemoguće je biti dobar roditelj, oslanjajući se samo na roditeljski osećaj i iskustvo prethodnih generacija. Ne postoji nijedan važniji posao, zadatak i cilj roditelja, nego da svom detetu pomogne da postane zdravo, srećno dete, koje sigurno gazi kroz život. Deca do svoje šeste godine stiču bazična, presudna iskustva na kojima se dalje temelje njihove životne smernice, jer se u najranijem detinjstvu grade osnove poverenja u svet i u sebe. Deca u tom periodu razvijaju sposobnost za dalje istraživanje i kreativnost, moral, želju za učenjem, uživanjem, određuju svoje buduće emotivne i polne uloge.

U okviru psihološkog rastilišta roditelji se mogu konsultovati sa psihologom PU „HAPPY KIDS“.

Cena jednog tretmana je 20 bodova.

psiholosko-rastiliste