ŠKOLICA PLESA „DANCE FOR KIDS“

Muzika je deo skoro svih kultura širom sveta i budi u nama želju za plesom. Ples je ritmičko pokretanje tela, obično u skladu sa muzikom, sa ciljem izražavanja ideja ili emocija i oslobađanja energije. Ples je igra tela i duha i, kao takva, stvara osećaj fizičke i psihičke opuštenosti, neguje optimizam, poboljšava međuljudsku komunikaciju i stvara osnovu za uspešnost u drugim sportskim granama, zbog raznovrsnosti pokreta. Deca predškolskog uzrasta se uče dobrim manirima, dok istovremeno postižu bolji tonus mišića, držanje tela, ravnotežu i koordinaciju pokreta. Intelektualno, ples povećava sposobnost pamćenja, razvija kreativnost i želju za novim saznanjima.

Sa željom da svojim klijentima ponudi vrhunsku uslugu po pristupačnoj ceni, Predškolska ustanova „HAPPY KIDS“ u saradnji sa Dečjom plesnom asocijacijom, realizuje kvalitetan plesni u okviru projekta „Rastimo uz ples“, koji je podržan od strane Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu.

DANCE FOR KIDS se održava dva puta nedeljno u popodnevnom terminu u trajanju od 45 minuta, a realizuju je sertifikovani saradnici PU „HAPPY KIDS“.

Cena ove usluge je 30 bodova.