ŠKOLICA PLESA „DANCE FOR KIDS“

Muzika je deo skoro svih kultura širom sveta i budi u nama želju za plesom. Ples je ritmičko pokretanje tela, obično u skladu sa muzikom, sa ciljem izražavanja ideja ili emocija i oslobađanja energije. Ples je igra tela i duha i, kao takva, stvara osećaj fizičke i psihičke opuštenosti, neguje optimizam, poboljšava međuljudsku komunikaciju i stvara osnovu za uspešnost u drugim sportskim granama, zbog raznovrsnosti pokreta. Deca predškolskog uzrasta se uče dobrim manirima, dok istovremeno postižu bolji tonus mišića, držanje tela, ravnotežu i koordinaciju pokreta. Intelektualno, ples povećava sposobnost pamćenja, razvija kreativnost i želju za novim saznanjima.

DANCE FOR KIDS se održava dva puta nedeljno u popodnevnom terminu u trajanju od 45 minuta, a realizuju je sertifikovani saradnici.

Cena ove usluge je 40 bodova.