MUZIČKO RASTILIŠTE

Muzičko obrazovanje doprinosi razvoju ne samo muzičkih potencijala kod deteta, već razvoju njegove celokupne ličnosti. Ciljevi bavljenja muzikom su višestruki. Muzika je jedan od osnovnih pokretača dece na pokret, ali i način emotivnog izražavanja dece. Ona doprinosi jačanju dečjeg samopoštovanja, sigurnosti i vere u sebe. Muzika obogaćuje dečije doživljaje, doprinosi osećaju za ritam, razvija osećaj za lepo i vredno. Muzički doživljaj omogućava slobodu iskazivanja i razvija naviku i želju za druženjem.

Program muzičkog rastilišta podrazumeva razvijanje muzikalnosti, interesovanja i ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte, muzičko opismenjavanje (u skladu sa uzrastom), slušanje muzike, usvajanje velikog broja pesama sa tekstom, upoznavanje sa elementarnim pojmovima iz teorije muzike, razvijanje veština kroz pesmu i igru, sticanje osnovne muzičke kulture, upoznavanje sa muzičkim instrumentima, razvijenje smisla za improvizaciju i sposobnost aktivnog slušanja muzičkog sadržaja.

Časovi muzičkog rastilišta se realizuju dva puta nedeljno u saradnji sa muzičkim saradnicima iz edukativnog centra „Balkan Culture Heritage“.

Cena ove usluge je 52 boda.