MATEMATIKICA

Matematičko obrazovanje na najranijem uzrastu podstiče kako logičko-matematičko mišljenje tako i razvoj važnih osobina ličnosti.
Logično mišljenje detetu pomaže da potpunije otkriva i upoznaje samoga sebe, svoje potrebe i misli i razvija intelektualnu samostalnost. Kroz matematiku dete upoznaje svet oko sebe i razvija socio-emocionalne kompetencije kroz odnose sa drugima. Na ovaj način podstiče se osamostaljivanje, neguje se radoznalost, razvija se koncentracija a samim tim i samopouzdanje deteta.

U nastavi naše školice matematike koriste se didaktički materijali koji su izrađeni na osnovu iskustva i rada na razvoju logike kod dece uzrasta od tri do sedam godina. Ovi materijali omogućavaju da dete kroz igru i na interesantan način savlada logičke veštine i reši prve matematičke zadatke.

Aktivnosti naše školice vode pedagozi i profesori specijalizovani u domenu razvoja logičkih veština kod dece u ranom razvoju.
Školica matematike se realizuje kroz program 2PLUS2 sa jednim časom nedeljno.

Cena ove usluge je 50 bodova.