INDIVIDUALNI ČASOVI PEVANJA

Program individualnih časova pevanja obuhvata savladavanje osnovnih tehnika pevanja, vežbanje intonativne stabilnosti, proširivanje vokalnog opsega, učenje različitih vokalnih žanrova prilagođenih deci, vežbanje vokaliza i ornamenata, pravilnu postavku samoglasnika, suglasnika i boje glasa tokom pevanja, razvijanje volumena glasa. Deca se upoznaju sa notama u linijskom sistemu, pauzama, ritmičkim vrednostima i na taj način se muzički opismenjuju u skladu sa uzrastom.

Čas je namenjen uzrastu od 5 do 7 godina i traje 30 minuta. Časovi su organizovani u skladu sa specifičnostima i potrebama svakog polaznika. Plan i program se prilagođava mogućnostima i interesovanjima deteta, sa željom da se podstakne individualnost i samostalnost u konstantnom radu i unapređivanju sopstvenih veština i potencijala.

Individualne časove realizuju muzički saradnici iz edukativnog centra „Balkan Culture Heritage”.

Cena ove usluge je 25 bodova po času.