INDIVIDUALNI ČASOVI KLAVIRA

Program individualnih časova klavira obuhvata učenje tehnike sviranja na klaviru, učenje osnovnih pojmova u teoriji muzike što podrazumeva pisanje nota u linijskom sistemu, pauza, ritmičkih vrednosti, učenje dinamike, agogike i artikulacije prilikom sviranja na klaviru, učenje skala, C dur, A mol, D dur, sviranje kompozicija prilagođenih najmlađem uzrastu.

Čas je namenjen uzrastu od 5 do 7 godina i traje 30 minuta. Časovi su organizovani u skladu sa specifičnostima i potrebama svakog polaznika. Plan i program se prilagođava mogućnostima i interesovanjima deteta, sa željom da se podstakne individualnost i samostalnost u konstantnom radu i unapređivanju sopstvenih veština i potencijala.

Individualne časove realizuju muzički saradnici iz edukativnog centra „Balkan Culture Heritage”.

Cena ove usluge je 25 bodova po času.