GOVORNO RASTILIŠTE

U okviru programa govornog rastilišta radi se na otklanjanju problema mucanja, glasovne korekcije, nerazvijenog govora i savladavanje poteškoća u pisanju i čitanju. Rad dece sa logopedom je 2 puta nedeljno po 45 minuta individualno ili u grupi od najviše troje dece.

Govorno rastilište vodi diplomirani logoped koji radi pod stručnim nadzorom mentora sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti edukacije i reedukacije dece. Rad logopeda je prilagođen potrebama svakog deteta.

Cena individualnog tretmana je 20 bodova po tretmanu.