GLUMA I MJUZIKL NA ENGLESKOM JEZIKU

Program dodatne aktivnosti glume i mjuzikla na engleskom jeziku je osmišljen kao kreativni pristup stranom jeziku, dramskoj umetnosti, scenskom nastupu i muzici. Kroz rad na sadržaju koji deca upoznaju na srpskom jeziku, a kojim se potom igraju na stranom jeziku, vidljivi produkti biće dramatizacije bajki ili drugačije scenske tačke na engleskom jeziku. Ciljevi programa su bogaćenje fonda reči, automatizacija naučenih fraza i izraza kroz izgovor rečeničnih celina, razvijanje ljubavi prema stranim jezicima i glumi u ranom uzrastu, sticanje govornog samopouzdanja prilikom izražavanja ne samo na maternjem, već i na stranom jeziku. U radu se fokusiramo na pojedinačno dete, njegov razvoj komunikacionih veština na engleskom jeziku, mašte, zabave, podsticanje kreativnosti, kao i isticanja u javnosti.

Ovu dodatnu aktivnost vodi saradnik za engleski jezik sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta. Planirali smo da se radionica održava subotom u prepodnevnim časovima, u trajanju od 90 minuta po radionici.

Cena ove usluge je 40 bodova.