FIZIOTERAPEUTSKO RASTILIŠTE

Vežbe sa fizioterapeutom se temelje na prevenciji i otklanjanju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša, donjih ekstremiteta, kao i svih drugih deformiteta koji se javljaju u vrtićkom i predškolskom uzrastu. Terapeutske vežbe deluju na pokretljivost i sposobnost kretanja: preventivno, terapijski i rehabilitaciono.

Program vežbi obuhvata:

 • vežbe za spuštene svodove i ravna stopala;
 • vežbe za X noge i O noge;
 • vežbe za korekciju lošeg držanja, skolioze, kifoze i lordoze;
 • vežbe za jačanje kod dece jaslenog uzrasta;
 • vežbe disanja – povećanje obima disajnih pokreta.

Cilj korektivnih vežbi je:

 • očuvanje fiziološkog obima pokreta;
 • očuvanje mišićne snage, brzine i izdržljivosti;
 • očuvanje motornih navika;
 • učenje i ponovno učenje pokreta;
 • prevencija i korekcija posturalnih deformiteta;
 • stimulisanje senzomotornog razvoja;
 • formiranje normalnih posturalnih mehanizama i uspostavljanje
 • antigravitacione stabilnosti i mobilnosti.

Da bi rad deteta sa fizioterapeutom imao efekta neophodno je da terapeut motiviše pacijenta (u ovom slučaju dete) – motiv je igračka, prijatno lice i glas terapeuta, pohvala ili nagrada za postignuti uspeh ili usmereni napor.
Najbolje rezultate daje individualan rad deteta sa fizioterapeutom.
Trajanje tretmana je 45 minuta.

Cena jednog tretmana je 15 bodova.