FIZIOTERAPEUTSKO RASTILIŠTE

Vežbe sa fizioterapeutom se temelje na prevenciji i otklanjanju deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša, donjih ekstremiteta, kao i svih drugih deformiteta koji se javljaju u vrtićkom i predškolskom uzrastu. Terapeutske vežbe deluju na pokretljivost i sposobnost kretanja: preventivno, terapijski i rehabilitaciono.

Program vežbi obuhvata:

– Vežbe za spuštene svodove i ravna stopala.
– Vežbe za X noge i O noge.
– Vežbe za korekciju lošeg držanja, skolioze, kifoze i lordoze.
– Vežbe za jačanje kod dece jaslenog uzrasta.
– Vežbe disanja – povećanje obima disajnih pokreta.

Cilj korektivnih vežbi je:

– očuvanje fiziološkog obima pokreta;
– očuvanje mišićne snage, brzine i izdržljivosti;
– očuvanje motornih navika;
– učenje i ponovno učenje pokreta;
– prevencija i korekcija posturalnih deformiteta;
– stimulisanje senzomotornog razvoja;
– formiranje normalnih posturalnih mehanizama i uspostavljanje antigravitacione stabilnosti i mobilnosti.

Da bi rad deteta sa fizioterapeutom imao efekta neophodno je da terapeut motiviše pacijenta (u ovom slučaju dete) – motiv je igračka, prijatno lice i glas terapeuta, pohvala ili nagrada za postignuti uspeh ili usmereni napor.
Najbolje rezultate daje individualan rad deteta sa fizioterapeutom.
Trajanje tretmana je 45 minuta.

Cena jednog tretmana je 15 bodova.