KLASIČAN BALET

Pokret je osnovna biološka potreba i on predstavlja osnovni stimulator rasta i razvoja organizma. Kretanje utiče na bolji rast kostiju, okoštavanje, poboljšanje mišićnog tonusa i mišićne snage. Igra je najprirodniji i najosnovniji vid aktivnosti i oblik sticanja iskustva deteta. Deca uče igrajući se i igraju se učeći, zato je učenje prvih baletskih koraka osmišljeno kroz igru.

Baletske vežbe obuhvataju parterne vežbe za razvoj snage i gipkosti, korektivne vežbe usmerene na pravilno držanje tela i jačanje svoda stopala, vežbe usmerene na savladavanje osnovnih elemenata baletske tehnike, kao i ritmičke vežbe za razvoj muzikalnosti i učenje baletskih koreografija namenjenih uzrastu dece od 3 do 7 godina.

Školicu baleta realizujemo u saradnji sa stručnim saradnicima iz baletskog centra „Ana Pflug“ koji sa decom uspešno radi dugi niz godina. Časovi se održavaju 2 puta nedeljno i traju 45 minuta. Rad je u grupama od desetoro do petnaestoro upisane dece.

Cena ove usluge je 45 bodova.