HAPPY KIDS TALENTI


 

Poštovani roditelji,

Stručni tim HAPPY KIDS-a kontinuirano razvija edukativni plan i program za uzrast dece od jedan do sedam godina, koji je u skladu sa modernim shvatanjima o učenju i razvoju dece određenog uzrasta. Svakodnevno pratimo i evaluiramo realizaciju planiranih aktivnosti i na osnovu toga procenjujemo razvoj i napredovanje deteta.

Kako bismo vaspitno-obrazovne ciljeve uskladili sa sposobnostima deteta i promovisali inkluzivan pristup obrazovanju, razvili smo i model koji podrazumeva individualizaciju rada sa decom kojoj je potrebna dodatna obrazovna, zdravstvena ili socijalna podrška.

Želimo da u narednom periodu nastavimo da unapređujemo našu vaspitno-obrazovnu praksu i naš inkluzivan pristup u radu i to kroz razvijanje projekta identifikacije darovite dece i individualizacije rada sa njima sa ciljem podsticanja posebnih talenata na ranom uzrastu.

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja i na taj način pružite neophodne informacije, koje bismo iskoristili kao moguće smernice za razvoj pomenutog projekta. HAPPY KIDS garantuje anonimnost podataka i sve pružene informacije tretira kao poverljivu informaciju.