PAKETI OSNOVNIH USLUGA 2018-2019.

Ovi paketi usluga važe od 01.09.2018.

HAPPY KIDS 7

„Svet sa mnogo boja – dečiji svet odrastanja,
koja će boja preovladati – zavisi od odraslih“


 

OSNOVNE USLUGE SU GRUPISANE U VIŠE PAKETA USLUGA

BUBAMARAMA (00 – 18 meseci) SE NUDI PAKET:

KIDDY 00 (0 – 10 meseci) uključuje:

– celodnevni boravak deteta i individualni rad sa detetom;
– intenzivnu individualnu brigu oko deteta, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 prilagođenih obroka.

Cena paketa je 499 bodova.


 

KIDDY 0 (10 – 18 meseci) uključuje:

– celodnevni boravak deteta u grupi od petoro dece;
– intenzivnu brigu oko dece, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 obroka.

Cena paketa je 239 bodova.


 

DECA STARIJA OD 18 MESECI SU GRUPISANA U 4 VASPITNO – OBPAZOVNE GRUPE:

– leptirići
– pčelice
– mede
– predškolci

DECA IZ OVIH GRUPA MOGU SE OPREDELITI ZA JEDAN OD SLEDEĆIH PAKETA:

KIDDY 1 – ČETVOROČASOVNI PAKET uključuje:

– četvoročasovni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom i rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene u toku detetovog boravka u vrtiću;
– sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 179 bodova.


 

KIDDY 2 – OSNOVNI PAKET uključuje:

– celodnevni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom za određenu uzrasnu grupu predviđene;
– 5 obroka.

Osnovni paket za grupu leptirića uključuje: sportsku školicu svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, intelektualnu školicu, školicu lepog govora i ponašanja, školicu – mi u svetu koji nas okružuje i školicu praktičnog života. Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih medicinske sestre vaspitači.

Osnovni paket za grupu pčelica uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika dva puta nedeljno i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, školicu – mi u svetu koji nas okružuje: biološko-ekološku, geografsko-istorijsku i matematičku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja i školicu praktičnog života.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač i sertifikovani predavač engleskog jezika.

Osnovni paket za grupu meda uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika tri puta nedeljno i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja, školicu praktičnog života i početni pripremni predškolski program.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, profesor razredne nastave i sertifikovani predavač stranih jezika.

Osnovni paket za grupu predškolaca uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika tri puta nedeljno i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja, školicu praktičnog života i pripremni predškolski program.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, profesor razredne nastave i sertifikovani predavač engleskog jezika.

Osnovni program uključuje i konstantnu negu i zdravstveni nadzor medicinske sestre tehničara i konstantno praćenje psiho-fizičkog i edukativnog napretka dece od strane stručnog saradnika pedagoga ili psihologa.

Cena paketa je 239 bodova.


 

KIDDY 2+ – PRODUŽENI PAKET uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– produženi boravak deteta u vrtiću od 7:00h do 19:00h ili
produženi boravak deteta u vrtiću od 6:00h do 18:00h.

Cena paketa je 299 bodova.


 

KIDDY 3 – PAKET KUĆA – VRTIĆ – KUĆA uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– prevoz dece na relaciji kuća – vrtić – kuća.

Cena paketa za porodice iz kojih se vozi jedno dete je 309 bodova.

Cena paketa za porodice iz kojih se vozi dvoje dece je 319 bodova za prvo dete, a cena osnovnog paketa za drugo dete.


 

KIDDY 4 – MUZIČKI PAKET uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– dodatnu uslugu – muzičko rastilište;
– jednu muzičko – sportsku aktivnost od ponuđenih: balet, ples, školica sporta i korektivne gimnastike, aikido.

Cena paketa je 299 bodova.


 

KIDDY 5 – SPORTSKI PAKET

KIDDY 5a – SPORTSKI PAKET SA DVE DODATNE AKTIVNOSTI uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– kombinaciju dve dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 299 bodova.


 

KIDDY 5b – SPORTSKI PAKET SA TRI DODATNE AKTIVNOSTI uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– kombinaciju tri dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 319 bodova.


 

KIDDY 6 – „ALL INCLUSIVE“ PAKET obuhvata:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– učešće deteta u svim grupnim dodatnim muzičkim i sportskim aktivnostima koje raspored dozvoljava, a po izboru roditelja;
– sva noćenja u toku meseca;
– izlete u gradu i van grada.

Cena paketa je 399 bodova.


 

KIDDY 7 – PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA uključuje:

– celodnevni boravak deteta, koje svojim ponašanjem ometa rad dece u grupi (agresivna deca, hiperaktivna deca…);
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– 5 obroka.

Cena paketa je 449 bodova.


 

KIDDY 8 – PAKET ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje:

– celodnevni boravak deteta, koje zahteva posebnu brigu i negu;
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– 5 obroka.

Cena paketa je 449 bodova.


 

KIDDY 9 – ČETVOROČASOVNI PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA I ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje:

– četvoročasovni boravak deteta;
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 359 bodova.

Nesubvencionisani klijenti ostvaruju popust od 15% na cenu paketa koji koristi drugo dete, a treće dete uslugu iz osnovnog paketa KIDDY 2 koristi po ceni od 99 bodova.

1 bod ima vrednost jednog evra po srednjem kursu NBS prvog radnog dana u tekućem mesecu.