***** PROMO *****
PAKETI OSNOVNIH USLUGA

HAPPY KIDS 6 – 2023-2024.
Ovi paketi usluga važe od 01.03.2024.

„Svet sa mnogo boja – dečiji svet odrastanja, koja će boja preovladati – zavisi od odraslih“


 

OSNOVNE USLUGE SU GRUPISANE U VIŠE PAKETA USLUGA

BUBAMARAMA (00 – 18 meseci) SE NUDI PAKET:

PROMO 00 (0 – 10 meseci) uključuje:

 • celodnevni boravak deteta i individualni rad sa detetom;
 • intenzivnu individualnu brigu oko deteta, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 4 prilagođena obroka.

Cena paketa je 941 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 659 bodova.


 

KIDDY 0 (10 – 18 meseci) uključuje:

 • celodnevni boravak deteta u grupi od šestoro dece;
 • intenzivnu brigu oko dece, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 4 obroka.

Cena paketa je 282 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 0 bodova.


 

DECA STARIJA OD 18 MESECI SU GRUPISANA U 4 VASPITNO – OBPAZOVNE GRUPE:

 • leptirići
 • pčelice
 • mede
 • predškolci

DECA IZ OVIH GRUPA MOGU SE OPREDELITI ZA JEDAN OD SLEDEĆIH PAKETA:

PROMO 1 – ČETVOROČASOVNI PAKET uključuje:

 • četvoročasovni boravak deteta;
 • učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom i rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene u toku detetovog boravka u vrtiću;
 • sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 282 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 0 bodova.


 

PROMO 2 – OSNOVNI PAKET uključuje:

 • celodnevni boravak deteta;
 • učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom za određenu uzrasnu grupu predviđene;
 • 4 obroka.

Osnovni paket za grupu leptirića uključuje: sportsku školicu svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, intelektualnu školicu, školicu lepog govora i ponašanja, školicu – mi u svetu koji nas okružuje i školicu praktičnog života.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih medicinske sestre vaspitači.

Osnovni paket za grupu pčelica uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika tri puta nedeljno i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja, školicu praktičnog života i početni pripremni predškolski program.

Osnovni paket za grupu meda uključuje: sportsku školicu svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku školicu, geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja, školicu praktičnog života i početni pripremni predškolski program.

Osnovni paket za grupu predškolaca uključuje: sportsku školicu svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja, školicu praktičnog života i pripremni predškolski program.

Osnovni program uključuje i konstantnu negu i zdravstveni nadzor medicinske sestre tehničara i periodično praćenje psiho-fizičkog i edukativnog napretka dece od strane stručnog saradnika pedagoga ili psihologa.

Cena paketa je 282 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 0 bodova.


 

PROMO 2+ – PRODUŽENI PAKET uključuje:

 • sve usluge iz paketa PROMO 2;
 • produženi boravak deteta u vrtiću sat vremena pre početka radnog vremena ili produženi boravak deteta u vrtiću sat vremena nakon radnog vremena vrtića.

Cena paketa je 451 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 169 bodova.


 

PROMO 3 – PAKET KUĆA – VRTIĆ – KUĆA uključuje:

 • sve usluge iz paketa PROMO 2;
 • prevoz dece na relaciji kuća – vrtić – kuća.

Cena paketa je 531 bodova.
Cena paketa uz subvenciju 249 bodova.

Napomena za porodice sa dvoje dece:

Cena paketa za porodicu iz koje se vozi dvoje dece je 601 bod za prvo dete, a cena osnovnog paketa za drugo dete.
Cena paketa uz subvenciju za porodicu iz koje se vozi dvoje dece je 391 bodova za prvo dete, a cena osnovnog paketa za drugo dete.


 

PROMO 4 – „ALL INCLUSIVE“ PAKET obuhvata:

 • sve usluge iz paketa PROMO 2;
 • učešće deteta u svim grupnim dodatnim muzičkim i sportskim aktivnostima koje raspored dozvoljava, a po izboru roditelja;
 • sva noćenja u toku meseca;
 • izlete u gradu i van grada.

Cena paketa je 651 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 369 bodova.


 

PROMO 5 – PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA uključuje:

 • celodnevni boravak deteta, koje svojim ponašanjem ometa rad dece u grupi i zahteva dodatnu podršku u socijalizaciji;
 • individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
 • konsultativno angažovanje psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
 • 4 obroka.

Cena paketa je 981 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 699 bodova.


 

PAKET ZA DECU KOJOJ JE POTREBNA DODATNA PODRŠKA uključuje:

 • celodnevni boravak deteta sa razvojnim problemom koje ima potrebu za dodatnom podrškom u obrazovanju i socijalizaciji;
 • individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
 • konsultativno angažovanje psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
 • 4 obroka.

Cena paketa je 981 bodova.
Cena paketa uz subvenciju je 699 bodova.

1 bod ima vrednost jednog evra po srednjem kursu NBS prvog radnog dana u tekućem mesecu.