***** PREMIUM *****

PAKETI OSNOVNIH USLUGA 2018-2019.

Ovi paketi usluga važe od 01.09.2018.

HAPPY KIDS 4

„Svet sa mnogo boja – dečiji svet odrastanja,
koja će boja preovladati – zavisi od odraslih“


 

OSNOVNE USLUGE SU GRUPISANE U VIŠE PAKETA USLUGA

BUBAMARAMA (00 – 18 meseci) SE NUDI PAKET:

PREMIUM 00 (0 – 10 meseci) uključuje:

 • celodnevni boravak deteta i individualni rad sa detetom;
 • intenzivnu individualnu brigu oko deteta, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 prilagođenih obroka.

Cena paketa je 499 bodova.


 

PREMIUM 0 (10 – 18 meseci) uključuje:

 • celodnevni boravak deteta u grupi od petoro dece;
 • intenzivnu brigu oko dece, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 obroka.

Cena paketa je 279 bodova.


 

DECA STARIJA OD 18 MESECI SU GRUPISANA U 4 VASPITNO – OBPAZOVNE GRUPE:

– leptirići
– pčelice
– mede
– predškolci

DECA IZ OVIH GRUPA MOGU SE OPREDELITI ZA JEDAN OD SLEDEĆIH PAKETA:

PREMIUM 1 – ČETVOROČASOVNI PAKET uključuje:

 • četvoročasovni boravak deteta;
 • učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom i rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene u toku detetovog boravka u vrtiću;
 • sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 199 bodova.


 

PREMIUM 2 – OSNOVNI PAKET uključuje:

 • celodnevni boravak deteta;
 • učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom za određenu uzrasnu grupu predviđene;
 • 5 obroka.

Osnovni paket za grupu leptirića uključuje: sportsku školicu svakog dana, sa uključenim vežbama jutarnje gimnastike i jednom nedeljno uključenim vežbama korektivne gimnastike – GYM KIDS i plesa za decu – DANCE FOR KIDS. Ovaj paket uključuje školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, intelektualnu školicu, školicu lepog govora i ponašanja, školicu – mi u svetu koji nas okružuje i školicu praktičnog života.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih medicinska sestra vaspitač, sertifikovani predavač engleskog jezika i sertifikovani sportski trener.

Osnovni paket za grupu pčelica uključuje: sportsku školicu svakog dana, sa uključenim vežbama jutarnje gimnastike i jednom nedeljno uključenim vežbama korektivne gimnastike – GYM KIDS i plesa za decu – DANCE FOR KIDS. Ovaj paket uključuje školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, školicu – mi u svetu koji nas okružuje: biološko-ekološku, geografsko-istorijsku i matematičku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja i školicu praktičnog života.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, sertifikovani saradnik za muzičko obrazovanje, sertifikovani predavač engleskog jezika i sertifikovani sportski trener.

Osnovni paket za grupu meda uključuje: sportsku školicu svakog dana, sa uključenim vežbama jutarnje gimnastike i jednom nedeljno uključenim vežbama korektivne gimnastike – GYM KIDS i plesa za decu – DANCE FOR KIDS. Ovaj paket uključuje školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja, školicu praktičnog života, školicu nemačkog jezika i početni pripremni predškolski program.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, sertifikovani saradnik za muzičko obrazovanje, sertifikovani sportski trener i profesor razredne nastave. Školicu engleskog i nemačkog jezika vode sertifikovani predavači stranih jezika.

Osnovni paket za grupu predškolaca uključuje: sportsku školicu svakog dana, sa uključenim vežbama jutarnje gimnastike i jednom nedeljno uključenim vežbama korektivne gimnastike – GYM KIDS i plesa za decu – DANCE FOR KIDS. Ovaj paket uključuje školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora sa logopedom, školicu praktičnog života, školicu nemačkog jezika i pripremni predškolski program.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, sertifikovani saradnik za muzičko obrazovanje, sertifikovani sportski trener, logoped i profesor razredne nastave. Školicu engleskog i nemačkog jezika vode sertifikovani predavači stranih jezika.

Osnovni program uključuje i konstantnu negu i zdravstveni nadzor medicinske sestre tehničara, konstantno praćenje psiho-fizičkog i edukativnog napretka dece od strane stručnog saradnika pedagoga ili psihologa, jednogodišnji pregled logopeda, stomatologa i fizijatra i periodični pregled lekara – pedijatra.

Osnovni paket podrazumeva uključivanje deteta (uz saglasnost roditelja) u sve vrste javnih nastupa (dečije emisije, scenski javni nastupi…) i sve druge aktivnosti koje doprinose jačanju detetove spoznaje sopstvene vrednosti i osećaja samopouzdanja.

Cena paketa je 279 bodova.


 

PREMIUM 2+ – PRODUŽENI PAKET uključuje:

 • sve usluge iz paketa PREMIUM 2;
 • produženi boravak deteta u vrtiću od 7:00h do 20:00h ili produženi boravak deteta u vrtiću od 6:00h do 19:00h.

Cena paketa je 329 bodova.


 

PREMIUM 3 – PAKET KUĆA – VRTIĆ – KUĆA uključuje:

 • sve usluge iz paketa PREMIUM 2;
 • prevoz dece na relaciji kuća – vrtić – kuća.

Cena paketa za porodice iz kojih se vozi jedno dete je 360 bodova.

Cena paketa za porodice iz kojih se vozi dvoje dece je 370 bodova za prvo dete, a cena osnovnog paketa (bez popusta) za drugo dete.


 

PREMIUM 4 – MUZIČKI PAKET uključuje:

 • sve usluge iz paketa PREMIUM 2;
 • dodatnu uslugu – muzičko rastilište;
 • jednu muzičko – sportsku aktivnost od ponuđenih: balet, ples, školica sporta i korektivne gimnastike, aikido.

Cena paketa je 349 bodova.


 

PREMIUM 5 – SPORTSKI PAKET

PREMIUM 5a – SPORTSKI PAKET SA DVE DODATNE AKTIVNOSTI uključuje:

 • sve usluge iz paketa PREMIUM 2;
 • kombinaciju dve dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 339 bodova.


 

PREMIUM 5b – SPORTSKI PAKET SA TRI DODATNE AKTIVNOSTI uključuje:

 • sve usluge iz paketa PREMIUM 2;
 • kombinaciju tri dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 369 bodova.


 

PREMIUM 6 – „ALL INCLUSIVE“ PAKET obuhvata:

 • sve usluge iz paketa PREMIUM 2;
 • učešće deteta u svim grupnim dodatnim muzičkim i sportskim aktivnostima koje raspored dozvoljava, a po izboru roditelja;
 • sva noćenja u toku meseca;
 • izlete u gradu i van grada.

Cena paketa je 499 bodova.


 

PREMIUM 7 – PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA uključuje:

 • celodnevni boravak deteta, koje svojim ponašanjem ometa rad dece u grupi (agresivna deca, hiperaktivna deca…);
 • individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
 • korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
 • 5 obroka.

Cena paketa je 499 bodova.


 

PREMIUM 8 – PAKET ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje:

 • celodnevni boravak deteta, koje zahteva posebnu brigu i negu;
 • individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
 • korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
 • 5 obroka.

Cena paketa je 499 bodova.


 

PREMIUM 9 – ČETVOROČASOVNI PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANjA I ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje:

 • četvoročasovni boravak deteta;
 • individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
 • korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
 • sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 419 bodova.


 

Drugo dete ostvaruje popust od 15% na cenu paketa, a treće dete uslugu iz osnovnog paketa PREMIUM 2, koristi po ceni od 99 bodova samo u slučaju nesubvencionisanih klijenata.

1 bod ima vrednost jednog evra po srednjem kursu NBS prvog radnog dana u tekućem mesecu.