TEMPORARILY UNAVAILABLE

***** SRPSKO-ENGLESKI PREMIUM *****
PAKETI OSNOVNIH USLUGA

HAPPY KIDS 2 – 2021-2022.
Ovi paketi usluga važe od 01.09.2021.

„Svet sa mnogo boja – dečiji svet odrastanja, koja će boja preovladati – zavisi od odraslih“


 

OSNOVNE USLUGE SU GRUPISANE U VIŠE PAKETA USLUGA

DECA STARIJA OD 18 MESECI SU GRUPISANA U 4 VASPITNO – OBPAZOVNE GRUPE:

 • leptirići
 • pčelice
 • mede
 • predškolci

OSNOVNE USLUGE SU GRUPISANE U VIŠE PAKETA USLUGA

SE PREMIUM 1 – ČETVOROČASOVNI PAKET uključuje:

 • četvoročasovni boravak deteta;
 • učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom i rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene u toku detetovog boravka u vrtiću;
 • sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 269 bodova.


 

SE PREMIUM 2 – OSNOVNI PAKET uključuje:

 • celodnevni boravak deteta;
 • učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim paketom za određenu uzrasnu grupu predviđene;
 • 5 obroka.

Osnovni paket za grupu leptirića uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, intelektualnu školicu, školicu lepog govora i ponašanja, školicu – mi u svetu koji nas okružuje i školicu praktičnog života.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih medicinska sestra vaspitač i sertifikovani predavač engleskog jezika. Predavač engleskog jezika kao drugi edukator vodi komunikaciju sa decom na engleskom jeziku tokom dnevnog boravka u vrtiću.

Osnovni paket za grupu pčelica uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, školicu – mi u svetu koji nas okružuje: biološko-ekološku, geografsko-istorijsku i matematičku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja i školicu praktičnog života.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, sertifikovani saradnik za muzičko obrazovanje i sertifikovani predavač engleskog jezika. Predavač engleskog jezika kao drugi edukator vodi komunikaciju sa decom na engleskom jeziku tokom dnevnog boravka u vrtiću.

Osnovni paket za grupu meda uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora i ponašanja, školicu praktičnog života, školicu nemačkog jezika i početni pripremni predškolski program.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, sertifikovani saradnik za muzičko obrazovanje i profesor razredne nastave. Školicu engleskog i nemačkog jezika vode sertifikovani predavači stranih jezika. Predavač engleskog jezika kao drugi edukator vodi komunikaciju sa decom na engleskom jeziku tokom dnevnog boravka u vrtiću.

Osnovni paket za grupu predškolaca uključuje: sportsku školicu svakog dana, školicu engleskog jezika svakog dana i jednom ili više puta nedeljno: muzičku školicu, kreativnu školicu, biološko-ekološku i geografsko-istorijsku školicu, školicu kompjutera, školicu lepog govora sa logopedom, školicu praktičnog života, školicu nemačkog jezika i pripremni predškolski program.

Sve školice se održavaju prema rasporedu dnevnih aktivnosti za decu ovog uzrasta i vode ih vaspitač, sertifikovani saradnik za muzičko obrazovanje, logoped i profesor razredne nastave. Školicu engleskog i nemačkog jezika vode sertifikovani predavači stranih jezika. Predavač engleskog jezika kao drugi edukator vodi komunikaciju sa decom na engleskom jeziku tokom dnevnog boravka u vrtiću.

Osnovni program uključuje i konstantnu negu i zdravstveni nadzor medicinske sestre tehničara, periodično praćenje psiho-fizičkog i edukativnog napretka dece od strane stručnog saradnika pedagoga ili psihologa, komunikaciju na engleskom jeziku tokom dnevnog boravka u vrtiću sa predavačem engleskog jezika, jednogodišnji pregled logopeda, stomatologa i fizijatra i periodični pregled lekara – pedijatra.

Osnovni paket podrazumeva uključivanje deteta (uz saglasnost roditelja) u sve vrste javnih nastupa (dečije emisije, scenski javni nastupi…) i sve druge aktivnosti koje doprinose jačanju detetove spoznaje sopstvene vrednosti i osećaja samopouzdanja.

Cena paketa je 349 bodova.


 

SE PREMIUM 2+ – PRODUŽENI PAKET uključuje:

 • sve usluge iz paketa SE PREMIUM 2;
 • produženi boravak deteta u vrtiću sat vremena pre početka radnog vremena ili produženi boravak deteta u vrtiću sat
  vremena nakon radnog vremena vrtića.

Cena paketa je 399 bodova.


 

SE PREMIUM 3 – PAKET KUĆA – VRTIĆ – KUĆA uključuje:

 • sve usluge iz paketa SE PREMIUM 2;
 • prevoz dece na relaciji kuća – vrtić – kuća.

Cena paketa za porodice iz kojih se vozi jedno dete je 449 bodova.
Cena paketa za porodice iz kojih se vozi dvoje dece je 469 bodova za prvo dete, a cena osnovnog paketa (bez popusta) za drugo dete.


 

SE PREMIUM 4 – MUZIČKI PAKET uključuje:

 • sve usluge iz paketa SE PREMIUM 2;
 • dodatnu uslugu – muzičko rastilište;
 • jednu muzičko – sportsku aktivnost od ponuđenih: balet, ples, školica sporta i korektivne gimnastike, aikido.

Cena paketa je 439 bodova.


 

SE PREMIUM 5 – SPORTSKI PAKET
SE PREMIUM 5a – SPORTSKI PAKET SA DVE DODATNE AKTIVNOSTI uključuje:

 • sve usluge iz paketa SE PREMIUM 2;
 • kombinaciju dve dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 429 bodova.


 

SE PREMIUM 5b – SPORTSKI PAKET SA TRI DODATNE AKTIVNOSTI uključuje:

 • sve usluge iz paketa SE PREMIUM 2;
 • kombinaciju tri dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 469 bodova.


 

SE PREMIUM 6 – „ALL INCLUSIVE“ PAKET obuhvata:

 • sve usluge iz paketa SE PREMIUM 2;
 • učešće deteta u svim grupnim dodatnim muzičkim i sportskim aktivnostima koje raspored dozvoljava, a po izboru
  roditelja;
 • sva noćenja u toku meseca;
 • izlete u gradu i van grada.

Cena paketa je 629 bodova.


 

Korisnici usluga koji imaju dvoje ili više dece u isto vreme u Ustanovi imaju popust od 15% na osnovnu cenu izabranog paketa usluga za drugo i za svako naredno dete.

1 bod ima vrednost jednog evra po srednjem kursu NBS prvog radnog dana u tekućem mesecu.