MALI I VELIKI LJUDI

Svaki dan je dobar dan da pokažete svojim najdražim koliko su značajni za vašu porodicu.


Početak oktobra predstavlja vreme kada se obeležava Dečija nedelja – manifestacija koja se realizuje sa ciljem ukazivanja na vrednost deteta, na dete kao nosioca prava, na potrebe mališana u porodici, društvu i lokalnoj zajednici. Takođe, tokom ove nedelje se posebno jača svest da svako dete ima pravo da odrasta u što boljim uslovima uz jednaku priliku za razvoj i ostvarenje potencijala.

Mi u Predškolskoj ustanovi HAPPY KIDS smatramo da svaki dan treba da bude dan dece, a da je svaka nedelja dečija nedelja. Ipak, značajno je što postoje posebni dani kada se može osvestiti i promovisati koliko je važno da budemo posvećeni deci i da im obezbedimo što bolju sredinu za zdravo odrastanje. Svesni smo da je najranije detinjstvo svakog deteta neponovljiv period i vreme brojnih mogućnosti i jedinstvenih potencijala, te se u HAPPY KIDS-u vaspitno-obrazovni program planira sa ciljem pružanja podrške dobrobiti mališana i njegovom svestranom i kvalitetnom razvoju. Polazeći od toga da svaki uzrast karakterišu određene specifičnosti i uz uvažavanje individualnosti, potreba, mogućnosti i interesovanja dece različitog uzrasta stručni tim vrtića veoma posvećeno, sa puno ljubavi kreira našu vaspitno-obrazovnu praksu. Upravo zbog toga HAPPY KIDS za mališane predstavlja drugi dom, sigurno i bezbedno mesto gde deca odrastaju srećna, ispunjena uz pregršt raznovrsnih, stimulativnih igrovnih aktivnosti.

Da bi rezultati rada sa detetom u vrtiću bili najbolji mogući, neophodno je da znamo očekivanja i mogućnosti porodice, koja ima ključnu ulogu u životu deteta. Stoga, u Predškolskoj ustanovi HAPPY KIDS velika pažnja se poklanja saradnji vrtića sa porodicom koja ima ključnu ulogu za pravilan razvoj i napredovanje deteta. Takođe, ta saradnja istovremeno doprinosi i unapređivanju rada vaspitača, ali i razvoju roditeljske uloge.
Pored roditelja i vrtića važno mesto u stvaranju što boljih uslova za odrastanje dece zauzimaju bake i deke, osnivači porodičnog nasleđa i čuvari tradicije.

Ljubav baka i deka prema svojim unucima je bezuslovna. Puni su razumevanja i uvek imaju vremena i strpljenja za igre sa dečicom, pričanje i izmišljanje priča, ali i za duge razgovore. Deci su posebno interesantne i pomalo intrigantne priče iz mladosti baka i deka. Bake i deke ne kritikuju, ali znaju da pronađu opravdanje za određeno ponašanje svojih unučića. Često su rame za plakanje, podrška za sitne vragolije, sigurna luka spasa. Samo oni mogu da budu tako ponosni na prvi dečji crtež, na prve reči, prvu dečju pesmicu…

Svaki roditelj ima sreće ukoliko živi u blizini svojih roditelja, tako da deca mogu često da ih posećuju i uživaju u čarobnim trenucima s bakama i dekama.

Uvažavajući koliko su bake i deke važne za naše porodice mi u PU HAPPY KIDS 1. oktobar, kada se obeleževa Dan starih, koristimo za veličanje ovih posebnih ličnosti. Međutim, svaki dan je dobar dan da pokažete svojim najdražim koliko su značajni za vašu porodicu.

Vaspitači Predškolske ustanove HAPPY KIDS često sa svojim mališanima razgovaraju o članovima porodice i na taj način ih brojnim pitanjima podstiču da i sa roditeljima pričaju o bakama i dekama. U okviru vaspitno-obrazovnog rada HAPPY mališani imaju zadatak da kod kuće popune svoje porodično stablo. Na ovaj način, završavajući aktivnosti obe generacije imaju priliku da uče o svojoj porodici. Osim toga, kod kuće razgovore o bakama i dekama možete snimati ili zapisivati i tako sakupljati uspomene kako biste ih podelili sa budućim generacijama.

Važno je da roditelji uče mališane, kao što to činimo mi u HAPPY KIDS-u, da stalno poštuju svoje bake i deke, da budu ljubazni prema njima ali i prema starim osobama jer su i oni nečije bake i deke.

Dragi roditelji, da bismo stvorili što bolje uslove za razvoj mališana i njihovih veza sa ostalim članovima porodice i društva važno je od najranijeg detinjstva putem vaspitanja i edukacije negovati kod dece opšte ljudske vrednosti kao što su poštovanje, razumevanje, sklonost saosećanju i pružanju socio-emocionalne empatije i podrške drugima. To je jedan od preduslova da naši mališani izrastu u zrele ličnosti spremne da daju svoj doprinos u razvoju društva.