INDIVIDUALNI ČASOVI STRANIH JEZIKA

Rano učenje stranog jezika pomaže u proširivanju znanja, olakšava kasnije učenje maternjeg jezika, razvija samopouzdanje kod dece, podstiče strategije učenja, direktno utiče na razvoj kreativnosti, omogućava lako otkrivanje darovite dece i doprinosi socijalizaciji i razvoju društvenih sposobnosti.

Mališani će moći da pohađaju intenzivnu nastavu engleskog, nemačkog, španskog, turskog i italijanskog jezika. U zavisnosti od afiniteta dece, na raspolaganju su intenzivni individualni časovi sa programom prilagođenim deci uzrasta od tri do šest godina.

Predavači su diplomirani profesori stranih jezika koji su obučeni za rad sa najmlađima. Rad je baziran jedan na jedan, u trajanju od 45 minuta.

Časovi se održavaju po programu predviđenim za učenje drugog stranog jezika.

Cena ove usluge je 15 bodova po času.