GRUPNI ČASOVI NEMAČKOG JEZIKA

Deca predškolskog uzrasta spontano usvajaju jezike, a kroz strukturisan program učenja engleskog jezika u vrtiću, postavlja se kvalitetna osnova poznavanja jezika koju je lako nadograđivati kasnije tokom školovanja i života.

Obrazovanje za život današnjice podrazumeva i razvoj govorno-jezičkih sposobnosti na stranom jeziku. Jedan od najvažnijih benefita učenja stranog jezika u predškolskom uzrastu jeste razvijanje ljubavi prema jezicima, upoznavanje različitih kultura i stvaranje osnove za usavršavanje znanja stranog jezika u kasnijem uzrastu.

Grupne časove nemačkog jezika realizuju saradnici za strani jezik koji su obučeni i motivisani za rad sa decom predškolskog uzrasta. Igrovno edukativne aktivnosti su prilagođene uzrastu dece i uključuju upotrebu udžbenika, raznovrsnih didaktičkih materijala, fleš kartica, interaktivne smart table… Deca kroz igru usvajaju nove reči i pojmove, u skladu sa programom učenja stranog jezika.

Časovi se održavaju 2 puta nedeljno, u trajanju 45 minuta.

Cena ove usluge je 25 bodova.