GRUPNI ČASOVI ENGLESKOG JEZIKA

Deca predškolskog uzrasta spontano usvajaju jezike, a kroz strukturisan program učenja engleskog jezika u vrtiću, postavlja se kvalitetna osnova poznavanja jezika koju je lako nadograđivati kasnije tokom školovanja i života.

Grupne časove engleskog jezika realizuju saradnici za strani jezik koji su obučeni i motivisani za rad sa decom predškolskog uzrasta, po standardizovanom i uzrasno prilagođenom programu. Mališani tokom edukativnog, kreativnog i muzičkog segmenta aktivnosti uče engleski jezik kroz igru, na zanimljiv i intuitivan način.

Časovi se održavaju 3 puta nedeljno, u trajanju 45 minuta.

Cena ove usluge je 35 bodova.

Časovi se održavaju 5 puta nedeljno, u trajanju 45 minuta.

Cena ove usluge je 40 bodova.