INFORMACIJE ZA PRIMAOCE PARTNERSTVA

Budućim partnerima nudimo:

 • Pravo korišćenja HAPPY KIDS PARTNER žiga i brenda
 • Transfer znanja i pravo primene vaspitno-obrazovnog programa HAPPY KIDS PROGRAM®
 • Organizovan sistem za pružanje usluga koji, pored ostalog, uključuje:
  • snabdevanje hranom
  • sistem dodatnih aktivnosti
  • turističke zabavne i rekreativne programe
 • Stručnu podršku: obuke, treninzi, edukacije u zemlji i inostranstvu
 • Pravnu podršku od strane pravnog tima specijalizovanog za predškolske ustanove
 • Know-how za organizaciju i pružanje dodatnih usluga i dodatnih aktivnosti
 • Marketing – jedinstveni nacionalni marketing, odnosno uključivanje u sistem marketinga, na više komunikacionih kanala
 • Podršku u sprovođenju lokalnog marketinga i marketinga unutar ustanove – iskustva, tehnike, šabloni i primeri prezentovanja usluga sa ciljem približavanja istih senzibilitetu roditelja i porodica dece
 • Dopune u vizuelnom identitetu, kojima bi se partner definisao kao deo poslovnog sistema HAPPY KIDS PARTNER
 • Podelu i razmenu znanja i iskustava unutar HAPPY KIDS PARTNER mreže
 • Mogućnost celokupnog snabdevanja prehrambenim i neprehrambenim proizvodima
 • Sva unapređenja tokom ugovorne saradnje
 • Ugovornu saradnju od 5 i više godina i teritorijalni ekskluzivitet za dogovorenu teritoriju