INFORMACIJE ZA PRIMAOCE FRANŠIZE

HAPPY KIDS partnerstvo

Budućim primaocima franšize nudimo kompletnu podršku, koju nudimo i primaocima partnerstva i još dodatne pogodnosti:

 • Podrška u izboru objekta, kao i u opremanju objekta za ustanovu
 • Pun vizuelni identitet
 • Know-how za uspostavu, verifikaciju, organizaciju i vođenje predškolske ustanove
 • Know-how za organizaciju i pružanje osnovnih i dodatnih usluga i dodatnih aktivnosti
 • Obuke koje uključuju:
  • Početnu obuku – obuku za vođenje posla (organizaciju i upravljanje ustanovom)
  • Startnu obuku – pri pokretanju poslovanja, kao i za vaspitače, medicinske sestre i stručne saradnike u vezi sa primenom vaspitno-obrazovnog programa
  • Do-obuku – po potrebi, kao i do-obuku za inovacije u programima
 • Podrška koja uključuje:
  • Početnu podršku, pri pokretanju ustanove i organizacije poslovanja
  • Podršku u uspostavi svih poslovnih aplikacija (ERP aplikacija) za vođenje ustanove
  • Redovnu podršku u vođenju ustanove (obračuni, organizacija usluga, itd.), pružanju osnovnih usluga, realizaciji vaspitno-obrazovnog programa i u organizaciji i pružanju usluga dodatnih aktivnosti i dodatnih usluga
  • Vanrednu podršku i Posebnu podršku, gde je veoma važna usluga podrške u vođenju prezentacija, tj. sastanaka na kojima se potencijalnim klijentima predstavljaju usluge u cilju upisivanja njihove dece u ustanovu, kao i u vođenju redovnih roditeljskih sastanaka i prisustvo davaoca franšize na istim