HAPPY KIDS PARTNERSTVO

pravi znatnu razliku u Vašem poslovanju

HAPPY KIDS PARTNER je zaokružen poslovni sistem, izgrađen oko Predškolske ustanove HAPPY KIDS, ali i program uzajamne saradnje ovog poslovnog sistema i nekih drugih predškolskih ustanova, koje su već osnovane ili će se osnovati.

Najvažnija „karika” poslovnog sistema HAPPY KIDS PARTNER jeste Predškolska ustanova HAPPY KIDS sa svojim načelima poslovanja.

U centru interesovanja svih programskih sadržaja, standarda i modela rada PU HAPPY KIDS se nalazi dete sa svojim vrednostima i potencijalima. Intelektualni, emocionalni i fizički razvoj svakog deteta je uvek na prvom mestu. Naša osnovna ideja je da srećna i zadovoljna deca u životu postaju samouvereni, nezavisni ljudi, koji čvrsto stoje na svojim nogama i u svetu odraslih postižu više od ostalih. Na temeljima te ideje razvili smo, pokazali i dokazali, u deset sopstvenih objekata, da se na ovim premisama može razviti i kvalitetan, uspešan i profitabilan poslovni model. Zahvaljujući ovom načinu razmišljanja uspostavljamo jake veze poverenja sa roditeljima i porodicama naših mališana, te smo tako sada većinski prisutni na polju predškolstva. Danas je privatna predškolska ustanova HAPPY KIDS sinonim vrhunskog standarda u pogledu kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada, visokokvalifikovanog kadra, dobro opremljenih prostora i ljubazne usluge. HAPPY KIDS CV svedoči o kontinuiranom i dinamičnom rastu ove ustanove.

Naš HAPPY KIDS PROGRAM® raste zajedno sa životima naše dece, sa brojem naših porodica i promenama u našoj zajednici i prepoznatljiv je u krugovima ljudi koji nas nadziru i procenjuju naš rad.

U okviru HAPPY KIDS PARTNER poslovnog sistema deci se svakodnevno nudi vrlo kvalitetna ishrana, pregršt dodatnih aktivnosti, brojni boravci u prirodi i razna putovanja. Dakle, usluge smo organizovali kao in-house rešenja (rešenja unutar poslovnog sistema) ili rešenja koja su omogućena uz pomoć proverenih spoljnih saradnika i organizatora, jer nam „snaga velikog sistema“ omogućava da u svemu možemo da selektujemo i odaberemo najbolje.

Mi već duže od dvanaest godina postavljamo standarde vaspitno-obrazovnog rada sa decom. Naši modeli rada se neprestano nadograđuju i permanentno usavršavaju, mi imamo brend koji je stalno prisutan u medijima.
Sve do sada postignuto mi želimo da podelimo sa novim budućim partnerima i primaocima franšize.

Cilj HAPPY KIDS partnerske i franšizne saradnje je da spojimo snagu, prepoznatljivost i organizovanost našeg sistema sa postojećim ustanovama, koje žele da postignu više, ili sa potrebama novih preduzetnika, koji tek žele da posluju u sektoru predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a u tome im je potreban pouzdan partner.