samodisciplina-happy-kids

SAMODISCIPLINOVANJE

SAMODISCIPLINOVANJE Deca uče iz sveta koji ih okružuje, a roditelji su deci model za stupanje u interakcije sa odraslima i drugom decom. U toku svog boravka sa detetom, budite svesni toga da Vas ono veoma pažljivo posmatra, tražeći signale za način na koji treba da se ponaša. Karl Rodžers, poznati psiholog, indentifikovao je tri osobine…

TEMPERAMENT I LIČNOST DETETA

     Brzo nakon rođenja dete počinje da pokazuje svoj jedinstveni temperament. Istraživači u razvoju dece su potvrdili ono što roditelji koji imaju više dece znaju iz iskustva. Svako dete je jedinstveno. Jedno može biti prijateljski raspoloženo i fleksibilno, drugo oprezno i stidljivo, treće živahnije od druge dece.      Temperament je skup urođenih crta…

PU-HAPPY-KIDS

ZNAČAJ PRIREDBE U PREDŠKOLSKOM UZRASTU

ZNAČAJ PRIREDBE U PREDŠKOLSKOM UZRASTU Priredbe i proslave su sastavni deo programa vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću i predstavljaju najsvečanije i najveselije trenutke za decu, roditelje i zaposlene u predškolskoj ustanovi. Teme priredbi mogu biti raznolike, kao i povodi za njihovo organizovanje, ali je najvažnije da sadržaji budu tako osmišljeni da se vezuju za dečije doživljaje…

ADAPTACIJA DETETA NA VRTIĆ

ADAPTACIJA DETETA NA VRTIĆ Polazak deteta u vrtić ili jasle predstavlja uglavnom prvi izlazak  iz porodične sredine, tj. pvo odvajanje deteta od roditelja na duže vreme. Istovremeno, za dete to može predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, kako sa decom tako i  sa odraslima. Često je ovo traumatična situacija koliko za dete,…

disciplinovanje dece happy kids

DISCIPLINOVANJE ILI KAŽNJAVANJE?

DISCIPLINOVANJE ILI KAŽNJAVANJE? Jedan od vrlo važnih zadataka roditelja je da kod deteta izgradi jak osećaj samopoštovanja. Dečije samopoštovanje je neposredno povezano sa time da li ćete izabrati da decu kažnjavate ili disciplinujete. Disciplinovanje dece podrazumeva proces usmeravanja dece da sami preuzmu kontrolu nad svojim ponašanjem. Deca koja se disciplinuju osećaju se zadovoljna sobom, uče…

predskolska-ustanova-happy kids

DECA I TELEVIZIJA

DECA I TELEVIZIJA Naučna istraživanja pokazuju da deca pred televizorom provode više vremena nego u bilo kojoj drugoj aktivnosti, ako izuzmemo spavanje. Pored roditelja i vaspitača, TV je najvažniji učitelj kojeg deca imaju. Deca sve vreme uče sa televizije. Program ne mora biti specifično obrazovni da bi se to događalo. Ono što deca uče može…