NEMAČKI JEZIK

Školicu nemačkog jezika vodi diplomirani profesor nemačkog jezika.

Rad je u grupi od najviše 5 polaznika. Ovu školicu mogu pohađati sva deca koja su ovladala srpskim kao maternjim jezikom, kao i deca kojoj je nemački maternji ili drugi jezik. Časovi se održavaju 2 puta nedeljno u trajanju od 45 minuta i sastoje se od edukativnog, muzičkog i kreativnog dela. Polaznici ove školice tokom godine organizuju interne javne časove i javne nastupe na kojima prezentuju stečeno znanje. Na kraju godine sva deca dobijaju diplomu o nivou stečenog znanja.

Cena 50 bodova.