NAŠE VASPITAČICE SANJA ARSIĆ, ALEKSANDRA ĆIRIĆ I MARIJA RADOSAVLJEVIĆ PREDSTAVILE SU SVOJ RAD IZVODEĆI UGLEDNE AKTIVNOSTI

Dana 09. i 10. decembra 2015. deo svog pedagoškog umeća, ali i vaspitačkog znanja predstavile su naše vaspitačice Sanja Arsić, Aleksandra Ćirić i Marija Radosavljević izvodeći ugledne aktivnosti iz oblasti Metodike razvoja i Metodike likovnog vaspitanja. Koleginice su nam pokazale kako na različite načine možemo zaintrigirati decu, ali im i približiti i učiniti opipljivim verbalne i likovne sadržaje sa kojima se mališani upoznaju.

Među posmatračima aktivnosti pored direktora ustanove bili su i stručni saradnici iz našeg i drugih vrtića, kolege vaspitači – pripravnici i 1 roditelj. Ovakav rad vaspitača je ocenjen najvišim ocenama, pozitivnim komentarima i pohvalnim rečima. Cilj izvođenja uglednih aktivnosti je obuka mladih vaspitača – pripravnika, samoprocena i procena sopstvenog rada, ali i uvođenje novih metoda i postavljanje novih standarda u proces obrazovanja u našoj ustanovi!

Posebno smo ponosni na besprekornu saradnju naših predivnih mališana sa vaspitačima tokom izvođenja ovih aktivnosti.

Ovakav način stručnog usavršavanja praktikovaćemo i u narednom periodu!

[dt_photos_jgrid padding=”5″ number=”50″ category=”vaspitacice”]