Vrtić HAPPY KIDS 3 je dvojezični/biligvalni vrtić, što znači da se vaspitno-obrazovni program odvija paralelno i na srpskom i na engleskom jeziku.

Za koncept usvajanja engleskog, a ne nekog drugog jezika smo se opredelili, jer se život i rad savremenog čoveka ne mogu zamisliti bez poznavanja engleskog jezika. Danas je engleski ne samo najrasprostranjeniji jezik, već i univerzalni jezik sporazumevanja širom sveta.

U HAPPY KIDS-u 3 se sa decom intenzivno radi na razvijanju srpskog kao maternjeg jezika, ali i na usvajanju engleskog kao drugog jezika. Učenje engleskog jezika se realizuje kroz program usvajanja stranog jezika kao maternjeg.

Usvajanje drugog jezika je proces, koji prati detetov govorni razvoj, ali je i rezultat detetovog samopouzdanja, fleksibilnosti razmišljanja, prirodnog talenta za usvajanjem stranih jezika. Usvajanje kako maternjeg tako i stranog jezika je najintenzivnije u periodu od rođenja do šeste godine, jer se tada kod dece formira inteligencija i psihičke sposobnosti. Unapred pripremljeno okruženje, materijal, sredina i vaspitač imaju veliki uticaj na detetov napredak.

U vrtiću HAPPY KIDS sa decom svakog dana po ceo dan istovremeno rade vaspitači koji govore srpski jezik i profesori engleskog jezika književnosti, koji govore isključivo engleski jezik. Prilikom usvajanja engleskog jezika, akcenat se stavlja na usvajanje jezika i kompletnih jezičkih konstrukcija. Deca korišćenjem opipljivih stvari, čulnih iskustava, intonacije, pantomime, asocijacije, pesme, poezije, rime, priče i ponovljenih situacija na jedan interaktivan, zabavan i veseo način sa mnogo pokreta, igara i konverzacije usvajaju nove reči i kompletne jezičke konstrukcije.

Značaj bilingvalnog vaspitno – obrazovnog rada je višestruk:

– Dete koje je od najranijeg detinjstva izloženo uticaju stranog jezika, razvija veštinu da sa lakoćom usvaja i druge strane jezike.
– Dete, koje odrasta u bilingvalnoj sredini, stvara pozitivan stav prema svim jezicima potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza
– Pored osobenosti jezika dete se upoznaje i sa kulturom naroda čiji je to maternji jezik
– Dete od najranijeg uzrasta postaje motivisano da se služi stranim jezicima.
[dt_photos_masonry type=”grid” padding=”1″ column_width=”260″ columns=”2″ loading_effect=”helix” number=”8″ orderby=”date” order=”desc” category=”happy-kids-3″]