Uspešno je održana prva međunarodna akreditovana konferencija u oblasti predškolstva pod nazivom

Savremeni izazovi vrtića
„Vrtić 21.veka“.

Predškolska ustanova „HAPPY KIDS“ i MIB iz Ljubljane kreirali su program konferencije, uz podršku Centra za stručno usavršavanje Kikinda.

Konferenciju je otvorio pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Milan Pašić. Pomoćnik ministra je izrazio zadovoljstvo što učestvuje na konferenciji. Tokom svog obraćanja između ostalog je istakao da vrtić 21. veka nosi brojne izazove ali i prilike i šanse da iste konstruktivno prevazilazi u najboljem interesu dece i porodica zbog kojih naša delatnost i postoji, istovremeno uvažavajući specifičnosti konteksta i sistema. Susreti poput ovog predstavljaju dragocene prilike za dijalog, profesionalnu razmenu i upoznavanje sa različitim perspektivama i iskustvima kako predstavnika akademske zajednice, tako i praktičara u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Tatjana Rackov Sinadinović, direktorka Predškolske ustanove „HAPPY KIDS“ pozdravila je učesnike konferencije i zahvalila se suorganizatorima i predavačima na odličnoj saradnji. U svom obraćanju Tatjana je istakla da je: „velika i nesvakidašnja privilegija biti u društvu najboljih, a mi se danas ovde nalazimo u društvu naučne elite srspkog predškolstva, što daje poseban značaj ovoj konferenciji“. Dodala je i da moderan vrtić 21. veka mora biti kompletan servis porodice u čijem je središtu dobrobit deteta, a od stručnjaka koji rade sa decom se očekuje fleksibilnost, inovativnost i kompetentnost. Pužajući finansijsku podršku ovom projektu, kao generalni sponzor, PU HAPYP KIDS se ističe kao vodeća privatna predškolska ustanova i na polju stručnog usavršavanja i razvoja kompetencija ljudi koji rade sa decom. I ova konferencija dokazuje da je privatni sektor predškolstva važan nosilac unapređenja rada i osnaživanja zaposlenih sa ciljem stvaranja boljih budućih generacija i uspešnijeg društva.

Konferenciji je prisustvovalo oko 70 istaknutih predavača i oko 300 učesnika iz zemlje i regiona. Tokom jednodnevnog programa, predavači iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Italije i Velike Britanije predstavili su svoja znanja, iskustva i primere dobre prakse u okviru tematskih oblasti:

  • izazovi primene kurikuluma u vrtiću,
  • izazovi rada sa decom predškolskog uzrasta,
  • izazovi rada sa roditeljima,
  • izazovi u upravljanju vrtićima i
  • izazovi u vrtićima tokom epidemije kovid 19.

 

Posebno dobre reakcije učesnika izazvalo je predstavljanje nove programske koncepcije u predškolskim ustanovama sa osvrtom na nove osnove predškolskog programa „Godine uzleta“. Tokom konferencije viđene su i neke nove primene moderne tehnologije u radu sa decom predškolskog uzrasta. Učesnicima su predstavljene i metode regulacije stresa – tema aktuelna u savremenom društvu, a posebno u periodu pandemije virusa kovid 19. Veliki broj pitanja imalo je izlaganje na temu poslovne komunikacije i prevazilaženja generacijskog jaza u radu predškolske ustanove.

Prilikom zaključivanja konferencije organizatori PU HAPPY KIDS i MIB iz Ljubljane najavili su drugu zajedničku konferenciju na temu Integracija i inkluzija u vrtićima – izazovi i iskustva, čija je realizacija planirana u martu 2022. godine.