JANA JOVANOVIĆ - DOBITNICA 1. NAGRADE NA KONKURSU "MOJE DETE ZNA"