ŠAH

Šah je fantastičan spoj igre, nauke, umetnosti i sporta i iz tog razloga vrlo lako može biti dostupan i razumljiv deci najnižeg uzrasta. Šah predstavlja prevenciju za zdravu ličnost. Pomaže u pripremi za usvajanje školskog gradiva i obaveza. Inicira i podstiče senzo-motorni razvoj, kao i korekciju grafomotornih aktivnosti. Pomaže deci u jačanju samopouzdanja i saradnje u kolektivu, kao i samostalnom donošenju odluka. Šah jača emotivnu stabilnost dece.

Nastava se održava jednom nedeljno u malim grupama, a čas traje 45 minuta. U okviru časa predviđeno je upoznavanje učenika sa šahovskim elementarnim pojmovima, kroz igru, na njima razumljivom nivou.

Dinamika časa je takva da se u prvih 15-20 minuta sa učenicima prelaze osnove šahovske igre, a ostatak časa baziran je na međusobnoj igri radi što bržeg usvajanja pređenog gradiva. Usvajanje gradiva je individualno i zavisi od koncentracije, starosti deteta, kao i predznanja koje dete ima.

Cena ove usluge je 30 bodova.