PSIHOLOŠKO RASTILIŠTE

Danas, u 21. veku, eri narkotika i nasilja, nemoguće je biti dobar roditelj, oslanjajući se samo na roditeljski osećaj i iskustvo prethodnih generacija. Ne postoji nijedan važniji posao, zadatak i cilj roditelja, nego da svom detetu pomogne da postane zdravo, srećno dete, koje sigurno gazi kroz život. Deca od svoje šeste godine stiču bazična, presudna iskustva na kojima se dalje temelje njihove životne smernice, jer se u najranijem detinjstvu grade osnove poverenja u svet i u sebe. Deca u tom periodu razvijaju sposobnost za dalje istraživanje i kreativnost, moral, želju za učenjem, uživanjem, određuju svoje buduće emotivne i seksualne uloge. U okviru psihološkog rastilišta roditelji se mogu konsultovati sa psihologom našeg vrtića.

Cena jednog tretmana je 15 bodova.

DSC_3608