BUBAMARE

Program nege i vaspitno obrazovnog rada dece od 12 – 18 meseca

Ovaj program obuhvata grupu BUBAMARA koja broji petoro upisane dece. Osnovni program za grupu BUBAMARA ostvaruje se kroz planiranje aktivnosti koje podstiču sledeće aspekte dečijeg razvoja:

– Fizički razvoj
– Socijalno emocionalni razvoj
– Intelektualni razvoj
– Jezički razvoj
– Muzički razvoj
– Razvoj čulne osetljivosti i opažanja
– Grafičko-likovni razvoj