PAKETI USLUGA 2017 – 2018.

Ovi paketi usluga važe od 01.06.2018. godine

„Svet sa mnogo boja – dečiji svet odrastanja, koja će boja preovladati – zavisi od odraslih“

OSNOVNE USLUGE SU:

Naše osnovne usluge su grupisane u nekoliko paketa usluga!

KIDDY 00 (0 – 10 meseci):
– Ovaj paket uključuje celodnevni boravak deteta od 0 do 10 meseci i individualni rad sa detetom.
– Ova usluga uključuje intenzivnu brigu oko deteta, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 prilagođenih obroka.

Cena paketa je 499 bodova.

BUBAMARAMA (10 – 18 meseci) SE NUDI PAKET:
KIDDY 0 – Ovaj paket uključuje celodnevni boravak deteta od 10 do 18 meseci, u grupi od petoro dece.
– Ova usluga uključuje intenzivnu brigu oko dece, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 obroka.

Cena paketa je 280 bodova.

DECA STARIJA OD 18 MESECI SU GRUPISANA U 4 VASPITNO – OBPAZOVNE GRUPE:

leptirići
pčelice
mede
predškolci

DECA IZ OVIH GRUPA MOGU SE OPREDELITI ZA JEDAN OD SLEDEĆIH PAKETA:

KIDDY 1 – ČETVOROČASOVNI PAKET

Ovaj paket uključuje:

– četvoročasovni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim programom predviđene;
– sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 250 bodova.

KIDDY 2 – OSNOVNI PAKET UKLJUČUJE:

– celodnevni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene, što uključuje svakodnevnu školicu engleskog jezika za decu stariju od dve godine;
– 5 obroka.
Vaspitno-obrazovni rad se odvija pod stručnim vođstvom vaspitača ili medicinskih sestara, profesora engleskog jezika i pod nadzorom dečijeg psihologa i pedagoga.

Cena paketa je 310 bodova.

KIDDY 2 PROMO (od 01.06.2018. do 31.08.2018.) PAKET UKLJUČUJE:

– celodnevni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene, što uključuje svakodnevnu školicu engleskog jezika za decu stariju od dve godine;
– 5 obroka.
Vaspitno-obrazovni rad se odvija pod stručnim vođstvom vaspitača ili medicinskih sestara, profesora engleskog jezika i pod nadzorom dečijeg psihologa i pedagoga.

Cena PROMO paketa je 240 bodova.

KIDDY 2+ – PRODUŽENI PAKET uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– produženi boravak deteta u vrtiću od 7:00h do 20:00h, ili produženi boravak deteta u vrtiću od 6:00h do 19:00h.

Cena paketa je 350 bodova.

KIDDY 3 – PAKET KUĆA – VRTIĆ – KUĆA obuhvata:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– prevoz dece na relaciji kuća – vrtić – kuća

Cena paketa za porodice iz kojih se vozi jedno dete je 360 bodova.
Cena paketa za porodice iz kojih se vozi dvoje dece je 370 bodova za prvo dete, a cena osnovnog paketa (bez popusta) za drugo dete.

KIDDY 4 – MUZIČKI PAKET uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– dodatnu uslugu – muzičko rastilište;
– jednu muzičko – sportsku aktivnost od ponuđenih: balet, ples, školica sporta i korektivne gimnastike, aikido.

Cena paketa je 350 bodova.

KIDDY 5 – SPORTSKI PAKET
KIDDY 5a – uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– kombinaciju dve dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 350 bodova.

KIDDY 5b – uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– kombinaciju tri dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 370 bodova.

KIDDY 6 – „ALL INCLUSIVE“ PAKET obuhvata:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– učešće deteta u svim grupnim dodatnim muzičkim i sportskim aktivnostima koje raspored dozvoljava, a po izboru roditelja;
– sva noćenja u toku meseca;
– izlete u gradu i van grada.

Cena paketa je 499 bodova.

KIDDY 7 – PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA uključuje:

– celodnevni boravak deteta, koje svojim ponašanjem ometa rad dece u grupi (agresivna deca, hiperaktivna deca…);
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– 5 obroka.

Cena paketa je 499 bodova.

KIDDY 8 – PAKET ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje

– celodnevni boravak deteta, koje zahteva posebnu brigu i negu;
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– 5 obroka.

Cena paketa je 499 bodova.

KIDDY 9 – ČETVOROČASOVNI PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA I ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje:

– četvoročasovni boravak deteta;
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 420 bodova.

Drugo dete ostvaruje popust od 20% na cenu paketa, a treće dete uslugu iz osnovnog paketa Kiddy 2, koristi po ceni od 99 bodova.