PAKETI USLUGA 2017 – 2018.

Ovi paketi usluga važe od 01.06.2018. godine

„Svet sa mnogo boja – dečiji svet odrastanja, koja će boja preovladati – zavisi od odraslih“

OSNOVNE USLUGE SU:

Naše osnovne usluge su grupisane u nekoliko paketa usluga!

KIDDY 00 (0 – 10 meseci):
– Ovaj paket uključuje celodnevni boravak deteta od 0 do 10 meseci i individualni rad sa detetom.
– Ova usluga uključuje intenzivnu brigu oko deteta, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 prilagođenih obroka.

Cena paketa je 499 bodova.

BUBAMARAMA (10 – 18 meseci) SE NUDI PAKET:
KIDDY 0 – Ovaj paket uključuje celodnevni boravak deteta od 10 do 18 meseci, u grupi od petoro dece.
– Ova usluga uključuje intenzivnu brigu oko dece, boravak deteta pod stručnim nadzorom medicinske sestre vaspitača i 5 obroka.

Cena paketa je 280 bodova.

DECA STARIJA OD 18 MESECI SU GRUPISANA U 4 VASPITNO – OBPAZOVNE GRUPE:

leptirići
pčelice
mede
predškolci

DECA IZ OVIH GRUPA MOGU SE OPREDELITI ZA JEDAN OD SLEDEĆIH PAKETA:

KIDDY 1 – ČETVOROČASOVNI PAKET

KIDDY 1a – Ovaj paket uključuje:

– četvoročasovni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim programom predviđene;
– ovaj paket ne uključuje obroke.

Cena paketa je 150 bodova.

Promotivna cena ovog paketa od 01.04.2018. godine iznosi 99 bodova.

DECA IZ OVIH GRUPA MOGU SE OPREDELITI ZA JEDAN OD SLEDEĆIH PAKETA:

KIDDY 1 – ČETVOROČASOVNI PAKET
KIDDY 1a – Ovaj paket uključuje:
– četvoročasovni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim programom predviđene;
– ovaj paket ne uključuje obroke.

Cena paketa je 150 bodova.

KIDDY 1b – Ovaj paket uključuje:
– četvoročasovni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su osnovnim programom predviđene;
– sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 250 bodova.

KIDDY 2 – OSNOVNI PAKET UKLJUČUJE:

– celodnevni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene, što uključuje svakodnevnu školicu engleskog jezika za decu stariju od dve godine;
– 5 obroka.
Vaspitno-obrazovni rad se odvija pod stručnim vođstvom vaspitača ili medicinskih sestara, profesora engleskog jezika i pod nadzorom dečijeg psihologa i pedagoga.

Cena paketa je 310 bodova.

KIDDY 2 PROMO (od 01.06.2018. do 31.08.2018.) PAKET UKLJUČUJE:

– celodnevni boravak deteta;
– učešće deteta u svim aktivnostima, koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene, što uključuje svakodnevnu školicu engleskog jezika za decu stariju od dve godine;
– 5 obroka.
Vaspitno-obrazovni rad se odvija pod stručnim vođstvom vaspitača ili medicinskih sestara, profesora engleskog jezika i pod nadzorom dečijeg psihologa i pedagoga.

Cena PROMO paketa je 240 bodova.

KIDDY 2+ – PRODUŽENI PAKET uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– produženi boravak deteta u vrtiću od 7:00h do 20:00h, ili produženi boravak deteta u vrtiću od 6:00h do 19:00h.

Cena paketa je 350 bodova.

KIDDY 3 – PAKET KUĆA – VRTIĆ – KUĆA obuhvata:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– prevoz dece na relaciji kuća – vrtić – kuća

Cena paketa za porodice iz kojih se vozi jedno dete je 360 bodova.
Cena paketa za porodice iz kojih se vozi dvoje dece je 370 bodova za prvo dete, a cena osnovnog paketa (bez popusta) za drugo dete.

KIDDY 4 – MUZIČKI PAKET uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– dodatnu uslugu – muzičko rastilište;
– jednu muzičko – sportsku aktivnost od ponuđenih: balet, ples, školica sporta i korektivne gimnastike, aikido.

Cena paketa je 350 bodova.

KIDDY 5 – SPORTSKI PAKET
KIDDY 5a – uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– kombinaciju dve dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 350 bodova.

KIDDY 5b – uključuje:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– kombinaciju tri dodatne aktivnosti od ponuđenih: školica sporta i korektivne gimnastike, balet, ples, aikido.

Cena paketa je 370 bodova.

KIDDY 6 – „ALL INCLUSIVE“ PAKET obuhvata:

– sve usluge iz paketa KIDDY 2;
– učešće deteta u svim grupnim dodatnim muzičkim i sportskim aktivnostima koje raspored dozvoljava, a po izboru roditelja;
– sva noćenja u toku meseca;
– izlete u gradu i van grada.

Cena paketa je 499 bodova.

KIDDY 7 – PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA uključuje:

– celodnevni boravak deteta, koje svojim ponašanjem ometa rad dece u grupi (agresivna deca, hiperaktivna deca…);
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– 5 obroka.

Cena paketa je 499 bodova.

KIDDY 8 – PAKET ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje

– celodnevni boravak deteta, koje zahteva posebnu brigu i negu;
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– 5 obroka.

Cena paketa je 499 bodova.

KIDDY 9 – ČETVOROČASOVNI PAKET ZA DECU PROBLEMATIČNOG PONAŠANJA I ZA DECU SA RAZVOJNIM PROBLEMOM uključuje:

– četvoročasovni boravak deteta;
– individualni rad sa detetom u sastavu odgovarajuće uzrasne grupe;
– korektivni rad i nadzor psihologa, pedagoga i specijalnog edukatora;
– sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću.

Cena paketa je 420 bodova.

Drugo dete ostvaruje popust od 20% na cenu paketa, a treće dete uslugu iz osnovnog paketa Kiddy 2, koristi po ceni od 99 bodova.